måndag 25 september 2023

inloggad som

Nya digitala krav på rekryterare

Rekryteringsbranschen drabbades hårt och snabbt av coronakrisen. Många företag blev tvungna att digitalisera sina processer, men frågan är hur varaktig denna digitala omställning blivit. Rapidus har ställt frågan till några av regionens rekryterare.

– Vi var lite skeptiska i början och hade en del invanda mönster och sanningar. Men vi har fått tänka om kring digitaliseringen och jobbar i dag mycket mer digitalt än tidigare. Många av oss, liksom våra kunder, föredrar personliga möten, men digitaliseringen har gjort att vi kunnat effektivisera vissa processer. I dag kan vi erbjuda en 100 procent digital process inom både rekrytering och bemanning, säger Charlotte Sahlin, Poolias Malmöchef.

Gårdagens rundringning till skånska rekryterare visade att branschen är på väg mot rekordnivåer. Konkurrensen om kandidaterna är stor och företagen som lyckas bäst med att locka arbetskraften är, enligt Charlotte Sahlin, de som fokuserar på att vara en attraktiv arbetsplats. Det innebär även att ta hänsyn till nya krav från arbetstagarna till följd av pandemin.

– Pandemin har gjort att många nu prioriterar familjelivet. Man kanske har skaffat hund, barn eller ett fritidshus som man vill nyttja mer. Fler har därför önskemål om distansarbete då det funkat väldigt väl för många under första delen av pandemin. Som företag måste man vara tydlig med vad man erbjuder och förstå att kandidaten troligtvis har fler alternativ. Man måste vara snabb med att ta beslut, vi upplever att företagen inte alltid har full koll och slår inte till när rätt kandidat kommer deras väg, säger hon.

Även chefsrekryteringen, som traditionellt varit väldigt fokuserad på personliga möten, har gått över till en mer digital tillvaro. Det enligt AIMS Internationals Emma Lindén, som samtidigt upplever ett större behov av fysiska möten från sina kunder.

– Det digitala är med på ett annat sätt, det är mycket mer accepterat i dag. Men det har också gjort att vissa känner ett större behov av personliga möten, vi upplever att vissa kunder behöver en sparringpartner ännu mer nu än innan pandemin. Det var annorlunda i början när vi alla behövde anpassa oss efter läget, men kan vi välja så föredrar de flesta vi är i kontakt med personliga möten, säger Emma Lindén.

Branschorganisationen Kompetensföretagen (Almega) ser samma tendens i branschen över hela landet.

– Vi ser tecken på en digitalisering hos våra medlemmar. Vi har inte sett det i siffror, men våra erfarenheter säger att våra verksamheter är snabba i strukturförändringar. Rekryteringsbranschen drabbades ju väldigt hårt av pandemin och följderna av restriktionerna, vilket gjort att man har behövt anpassa sig till nya omständigheter. Med ökad digitalisering har man både utvecklat och effektiviserat sina processer, säger Kompetensföretagens förbundsdirektör Patrik Eidfelt.

Emiliano Strauss

Rekryteringsbranschen drabbades hårt och snabbt av coronakrisen. Många företag blev tvungna att digitalisera sina processer, men frågan är hur varaktig […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad