onsdag 6 december 2023

inloggad som

Chefsrekryterare växer med sidoverksamhet

Malmöbaserade Lisberg drar in närmare 80 procent av omsättningen på att värva chefer och styrelseledamöter till bolag som Nibe, Hilding Anders, ScanCoin och E.on. Men när vd Jan Olsson räknar med att dubbla personalstyrkan de närmaste två åren är det ett annat affärsområde som står för den största tillväxten.

Lisberg jobbar i kulisserna då stora och mellanstora bolag inom framförallt industri, IT och detaljhandel letar nya chefer och styrelseämnen till positioner utanför Stockholm. Bland konkurrenterna finns internationella spelare som Alumni, Egon Zehnder och SpencerStuart. Jan Olsson tycker sig också se en tendens när tidigare mer volyminriktade konsulter som Manpower och Poolia strävar uppåt i hierarkin.

Lisberg grundades i slutet på 1950-talet i Danmark men har i dag bara svenska adresser. Nyligen stängdes Helsingborgskontoret då all skånsk verksamhet koncentrerades till nya lokaler i centrala Malmö. Lisbergs omsättning har sjunkit något från 30 miljoner kronor toppåret 2008 till runt 20 miljoner kronor i dag, men alltid visat vinst uppger Jan Olsson.

De närmaste två åren räknar han med att bolaget ska växa från 12 till ett 20-tal anställda varav 15 i Malmö och resten i Göteborg och Stockholm. Bakom prognosen finns framförallt ett ökat sug efter ledarskapsanalyser, där Lisberg utarbetat ett program som ska kartlägga styrkor och svagheter i en organisations toppskikt genom en serie tester och simulerade beslutssituationer. Affärsområdet utgör i dag strax över 20 procent av omsättningen, en andel som Jan Olsson räknar med att dubbla inom två år.

— Världen blir allt mer komplex och cyklerna för produkter och tjänster snabbare. Då blir det bara viktigare att ledarskapet fungerar och att det är rätt person på rätt plats, säger han.

Lisberg ägs av åtta anställda, med Jan Olsson och Anita Otterheim Hjalmarsson som huvudägare.

Erik Olausson

Malmöbaserade Lisberg drar in närmare 80 procent av omsättningen på att värva chefer och styrelseledamöter till bolag som Nibe, Hilding […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad