fredag 9 juni 2023

inloggad som

Special: Nu lyfter Rapidusvinnaren – 30 år efter starten

|  

Kort sagt: I vår uppföljning av tidigare Årets Rapidusföretag har vi nu kommit till Camurus. Bolaget utsågs till Årets Rapidusföretag 2012, drygt 20 år efter starten 1991. Några år senare börsnoterades bolaget men det är först nu som det försäljningsmässiga lyftet kommer.

Av Anders Haskel, Rapidus börskrönikör

2020 blev ett utmärkt år för Camurus aktieägare. Aktiekursen i stort sett fördubblades och vid årets utgång hade börsvärdet passerat 10 miljarder kronor, att jämföra med ungefär 2,5 miljarder när aktien kom till börsen fem år tidigare. Om utvecklingen håller i sig är nästa steg att ta klivet in till Nasdaq Stockholms finrum i form av Large Cap-listan.

Lyftet har naturligtvis inte kommit utan anledning. Ideonbaserade Camurus har under det senaste året presenterat en rad positiva nyheter. Dessutom har försäljningen lyft rejält vilket i slutändan är det viktigaste. Under fjärde kvartalet redovisade bolaget en nettoomsättning som hade ökat med drygt 200 procent jämfört med samma period 2019. Dessutom har företaget tagit fram en prognos som – om den infrias – innebär en fördubbling av försäljningen i år.

Ökade intäkter innebär minskad förlust. Camurus bedömning är att årets rörelseresultat hamnar i intervallet minus 120 miljoner till ett nollresultat. Det indikerar i sin tur att Camurus kan börja gå med vinst från och med 2022 vilket vore en viktig milstolpe i företagets historia.

Buvidal, som används för behandling av opioidberoende, är just nu den produkt som står för i stort sett alla intäkterna. Läkemedlet godkändes på en rad marknader under 2020 och det är bland annat lanseringen på dessa som kommer att lyfta försäljningen till nya nivåer.

I bolagets pipeline finns dessutom en rad andra produkter för behandling av flera sjukdomstillstånd. Produkterna bygger på Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier. Genom att kombinera dessa teknologier med redan etablerade substanser kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper utvecklas på kortare tid och billigare än helt nya läkemedel.

Kontinuitet samt en långsiktig och stabil huvudägare i form av Sandberg Development – som ända sedan starten 1991 varit beredda att investera i verksamheten – är en viktig del av Camurus framgång. Sandberg Development är fortfarande klart störst i ägarförteckningen med drygt 40 procent av aktierna, motsvarande ett värde runt 4,5 miljarder kronor.

Bland de större ägarna återfinns även vd Fredrik Tiberg med ett innehav på drygt tre procent. Fredrik Tiberg har dessutom varit vd ända sedan 2003 vilket är en ovanligt lång period, inte minst i den här typen av företag som stött på flera motgångar. Under de senaste åren har det bland annat handlat om försenat godkännande i USA av bolagets produkt mot opioidberoende. Dåliga nyheter som i början av december ledde till ett rejält bakslag för aktien. De goda nyheterna har dock övervägt och i början av mars nådde kursen den senaste rekordnivån.

I likhet med många andra tillväxtföretag på börsen är värderingen utmanande. Med ett börsvärde på cirka 15 gånger årets försäljning är det helt nödvändigt med en fortsatt hög tillväxt. Med detta sagt är det inte självklart att aktien är övervärderad. Tillväxtmöjligheterna för Buvidal är som sagt mycket goda och nya produkter tillkommer med god sannolikhet.

Finansiellt ser det bra ut med en kassa vid årsskiftet som ska kunna räcka tills bolaget visar positivt kassaflöde. Någon överhängande risk för nyemissioner som ofta lägger sig som en våt filt över aktiekursen i bolag i tidig fas finns det alltså inte i det här fallet.

Tvärtom kan aktieägarna luta sig tillbaka och njuta av att de är med på en av de mer angenäma resorna inom life science-sektorn i vår region. Och juryn för Årets Rapidusföretag kan ännu en gång vara stolta över att ha prickat rätt.

Kort sagt: I vår uppföljning av tidigare Årets Rapidusföretag har vi nu kommit till Camurus. Bolaget utsågs till Årets Rapidusföretag 2012, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl