torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Nya investerare skulle ta Innenco till börsen – nu rasar en öppen ägarstrid

En rad tunga namn med Staffan Bergqvist i spetsen gick i våras in med kapital i Skånebolaget Innenco, som utvecklat en lösning för minskad energianvändning i byggnader. Sedan dess har en ägarstrid brutit ut. Två delägare som entledigades från styrelsen under sommaren har bett Bolagsverket att ogiltigförklara beslutet och även ifrågasatt giltigheten i vårens andra emission.

Innenco grundades av Lundaforskaren Jonathan Karlsson och är baserat på en patentsökt lösning som beräknas kunna minska energianvändningen i byggnader med upp till 80 procent. Tekniken bygger på ett lågtemperatursystem, som genom den egenutvecklade värmeväxlaren ska fördela värme och kyla optimalt.

Inför en internationell expansion tog bolaget i två rundor under våren in totalt tio miljoner kronor i nyemissioner riktade till en celeber skånsk ägarskara. Bland investerarna återfinns entreprenören Henrik Jönsson och investmentbolaget HCN Groups Staffan Bergqvist. Bolaget har planer på att gå till börsen inom 1-2 år.

Nu ifrågasätter två tidiga investerare i Innenco – Tomas Jonsson och Attila Huseinov – förfarandet vid en av emissionerna och giltigheten i att Staffan Bergqvist och Henrik Jönsson alls är att betrakta som aktieägare. Det enligt ett protestbrev till Bolagsverket som Rapidus tagit del av.

Tidigare under augusti vände sig även Tomas Jonsson och Attila Huseinov till Bolagsverket och bad myndigheten bortse från inkomna handlingar som visar att de båda fått lämna styrelsen.

”Handlingen som ingetts är ingen extra bolagsstämma i Innenco International AB eftersom kallelse ej skett enligt bestämmelserna i aktiebolagslagen och bolagsordningen för bolaget”, skriver de bland annat.

Staffan Bergqvist menar att duons förfarande är anmärkningsvärt.

“De har båda närvarat vid samtliga stämmor i bolaget och stått bakom samtliga beslut om nyemissioner samt tilldelning av aktier”, skriver han i ett mejl till Rapidus.

Till följd av invändningarna från Jonsson och Huseinov, samt Rapidus frågor, har Staffan Bergqvist, Henrik Jönsson och Jonathan Karlsson – i egenskap av aktieägare – beslutat att begära en extra bolagsstämma. Målet med den är att undvika fortsatta tvister och på nytt hantera frågan om entledigandet av Tomas Jonsson och Attila Huseinov. Staffan Bergqvist uppger för Rapidus att majoriteten av aktieägarna saknar förtroende för Jonsson och Huseinov, vars förehavande inom bolaget för närvarande utreds.

“Vi anser inte att Jonsson eller Huseinov har skäl för sina påståenden rörande ägarfördelningen i bolaget men för god ordnings skull har en utredning initierats för att klargöra ägarfördelningen. […] Vi anser inte att meningsskiljaktigheter med Jonsson och Huseinov påverkar bolagets utvecklingspotential och framgångsresa. Vi kommer att fortsätta arbeta målmedvetet med att sätta bolaget på kartan”, skriver Staffan Bergqvist.

Rapidus har i flera dagar försökt nå Tomas Jonsson och Attila Huseinov för en kommentar. Vid sidan av sitt engagemang i Innenco står duon bakom en rad olika fastighetsbolag som bedriver öppenvård och HVB-hem i Malmöområdet. Vid två tillfällen har de anmälts av Inspektionen för vård och omsorg, bland annat för att de ska ha bedrivit verksamhet utan tillstånd.

Felicia Frithiof
Emiliano Strauss

En rad tunga namn med Staffan Bergqvist i spetsen gick i våras in med kapital i Skånebolaget Innenco, som utvecklat […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.