måndag 26 februari 2024

inloggad som

TAT upptaxeras efter Blackberry-affären

Efter en omfattande revision av storaffären 2010, då kanadensiska Blackberry köpte Malmöbolaget TAT, har Skatteverket underkänt ett antal avdrag för konsultarvoden. TAT, med dess kvarvarande ägare Jan Barchan och Johan Lenander, upptaxeras därmed med 3,2 miljoner kronor.

Skatteverket anser att TAT, The Astonishing Tribe, under 2011 och 2012 gjort felaktiga avdrag för konsultkostnader i samband med att man lade över stora delar av verksamheten i dotterbolaget User Interface in Sweden, det bolag som köptes av Blackberry för över 830 miljoner kronor. Kvar i TAT blev ett antal löpande kundkontrakt med andra mobiltillverkare.

Skatteverket ser inkråmsaffären som ett led i andelsavyttringen, vilket gör att de kostnader för konsulter som TAT tagit upp som driftskostnader istället ska behandlas enligt reglerna om kapitalvinster och kapitalförluster.

Detta resulterar i att bolaget redovisade för låg vinst under 2011 och 2012, vilken nu räknas upp med sammanlagt 3,2 miljoner kronor. Därmed höjs också skatten och TAT måste dessutom betala ett skattetillägg på drygt 140.000 kronor.

TAT ägs sedan 2011 av investerarna Johan Lenander och Jan Barchan. Medan Blackberrys svenska verksamhet numera är nedlagd har de existerande kontrakten i TAT fortsatt generera intäkter. Efterhand som kundernas telefonmodeller bytts ut och avtalen löpt ut har intäkterna minskat successivt, men i gengäld har bolaget inga anställda och knappt några utgifter. Bara under 2014 och 2015 har Lenander och Barchan därmed kunnat plocka ut över 20 miljoner kronor i utdelningar.

I ett mejl till Rapidus uppger Johan Lenander att duon fogar sig efter Skatteverkets bedömning.

”Skatteverkets revision av TAT var mycket omfattande och gick igenom räkenskaperna och dokument i TAT många år tillbaka i tiden. Vi hade en bra dialog med Skatteverket under de nästan två år som revisionen pågick och accepterar deras bedömning av hur konsultkostnaderna skall tas upp”, skriver han.

Johan Lenander, som har ett förflutet som vd för Aspiro, har efter Blackberry-affären investerat i ett antal uppstartsbolag i Öresundsregionen, ofta tillsammans med TAT-grundaren Hampus Jakobsson. Bland dem finns Trialbee, Modcam och Helsingborgsbaserade Bilprospekt. Jan Barchan har bland annat engagerat sig i Uppstart Malmö och sålt Malmöbolaget ConnectBlue till schweiziska U-blox. Han är även storägare i Nok9 i Malmö, tidigare AudioDev.

Jennie Lorentsson

Efter en omfattande revision av storaffären 2010, då kanadensiska Blackberry köpte Malmöbolaget TAT, har Skatteverket underkänt ett antal avdrag för […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • “Odlat kött blir billigare än ko”

  ,
  Re:meat är först i Sverige med att utveckla odlat kött. Nu söker Malmöbolaget långsiktiga investerare som vet hur man bygger upp industrier från grunden.

 • Blåste Akelius liv i skoldebatten?

  Den avblåsta affären där Roger Akelius skulle köpa 25 procent av Academedia är en av de mest bisarra händelser som blivit mediastoff i svenskt näringsliv sedan millennieskiftet. Men det finns en enkel förklaring till att det blev så galet.

 • Rollatorbroms körde i diket

  Medeonbolaget Brillanze pausar försöken att få ut sina rollatorbromsar på marknaden och satsar istället på sina trasselfria fiskerullar. Bolaget håller nu på att resa 6 miljoner kronor för att snabba på utrullningen.

 • Tufft år för poolförsäljaren

  Konjunkturen och räntan var inte nådig mot poolföretaget Gullberg & Jansson i Helsingborg under 2023. Försäljningen dök och vinst vändes till förlust.