onsdag 6 december 2023

inloggad som

Beska besked för Öresundsregionen i ny OECD-rapport

Öresundsintegrationen har stagnerat efter flera år av utveckling. Orsakerna är flera och vad som bör göras lyfts fram i en ny OECD-rapport som presenteras i danska folketinget imorgon.

I den omfattande rapporten, som Rapidus tagit del av, framgår att det tidigare flaggskeppet för gränsöverskridande integration inom EU har tappat ordentligt med fart. Tio år efter bron har alla kurvor över integrationen planat ut: arbetsmarknad, bostad, kommunikationer, näringsliv och kultur.

”Öresund är på jakt efter ett nytt kapitel i samarbetet” lyder rapportförfattarnas analys, och lösningen som pekas ut är ”ett ökat fokus på gränsöverskridande innovationsarbete”.

På plussidan nämns goda kommunikationer och väletablerade samarbeten som Øresundsinstitutet och Medicon Valley Alliance, som satt regionens life science-verksamhet på den internationella kartan. De stora forskningsanläggningarna ESS och Max IV betraktas också som starka och internationella varumärken för regionen, som kommer att ha effekt på både infrastruktur och näringsliv.

Men det fattas inte heller hinder och svagheter. Nedläggningen av Øresundsuniversitet och Øresund Science Region anses ha negativ effekt på det gränsöverskridande samarbetet, liksom den ekonomiska obalansen mellan länderna och även mellan Öresundsregionens kärna och dess yttre delar. Även om det lyfts fram som en styrka att regionens politiker har en gemesam vision är det en svaghet att den privata sektorn och universiteten inte är mer involverad.

De överhängande hot som pekas ut för såväl life science-sektorn som region i stort är ökande global konkurrens och en hård kamp om välutbildad arbetskraft. Medicon Valley Alliance räknas som en drivkraft i regionen, men dess potential anses underutnyttjad.

– Rapporten sätter fingret på ett problem som vi är medvetna om, både i Skåne och på den danska sidan av Sundet. Vi vet att vi kan få synergieffekter av att samarbeta, men bara för att man har två parter innebär det inte att samarbetet sker av sig själv, säger Medicon Valley Alliance vd Stig Jørgensen till Rapidus.

OECD-studien avslutas med några rekommendationer riktade till svenska och danska myndigheter. Bland annat handlar det om att avskaffa byråkratiska hinder för arbets- och studiependling, att göra innovation till ett prioriterat utvecklingsområde och utveckla Öresundsregionens internationella identitet och varumärke.

Ett hundratal branschfolk och politiker väntas till seminariet i folketinget imorgon där OECD-rapporten ska luftas, däribland danska forskningsminstern Sofie Carsten Nielsen och Peter Honeth, statsekreterare på svenska utbildningsdepartementet.

Jennie Lorentsson

Öresundsintegrationen har stagnerat efter flera år av utveckling. Orsakerna är flera och vad som bör göras lyfts fram i en […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad