tisdag 26 september 2023

inloggad som

Dansk databas ska ge fler kliniska studier på hemmaplan

Från nästa år ska en databas över pågående och kommande kliniska studier i Danmark erbjuda en översikt så att patienter och vårdpersonal enkelt kan hitta dem. Medicon Valley Alliance efterlyser en samkörning över sundet. 

– Vi förväntar oss att lösningen kommer att tas i drift under första halvåret 2023. Det kommer att rullas ut till alla sjukdomsområden under cirka ett år och kommer att omfatta alla kliniska prövningar i Danmark – även om bolaget kommer från Sverige eller någon annanstans, säger Marianne Pilgaard, vd för Trial Nation, och fortsätter:

– Den nya översikten kommer att stärka forskningen i Danmark till förmån för forskare och life science-industrin. 

Många kliniska studier från Öresundsbolag genomförs i avlägsna länder på grund av brist på patienter. Tester på närmare håll eftersöks av många. Till exempel planerar det Malmöbaserade diabetesbolaget Abarceo Pharma, som förra året tog in 21,5 miljoner kronor, kliniska studier om ett och halvt år. Bolaget vet dock ännu inte var studierna kommer att vara förlagda.

– Det hade varit en stor hjälp med en databas över Skåne och Danmark, säger bolagets vd Kristian Hansen till Rapidus.

IT-problem gör dock att Sverige inte kan dra full nytta av arbetet då systemen inte kan prata med varandra.

Direktören för Medicon Valley Alliance, Anette Steenberg, beklagar sig över detta. 

– MVA stödjer ambitionen att stärka samarbetet över Öresund även när det gäller kliniska studier. Vi ser gärna att intresseföreningarna Trial Nation och Kliniska Studier Sverige utforskar möjligheterna och potentialen, påpekar hon till Rapidus.

Marianne Pilgaard beklagar också att Skåne och Sverige inte är med i det nya systemet.

– Vår översikt över kliniska prövningar är byggd i danska IT-system. Det innebär att det inte går att sprida samma lösning även utanför Danmark.

Keld Broksø

Från nästa år ska en databas över pågående och kommande kliniska studier i Danmark erbjuda en översikt så att patienter […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad