lördag 2 december 2023

inloggad som

Slutet för anrikt konglomerat

Det forna industrikonglomeratet Midway Holding innehåller nu bara en verksamhet: byggnadsställningar och därmed förknippade säkerhetslösningar. Därför byter hela koncernen namn.

Namnbytet innebär att en epok går i graven. Midway Holding skapades av industrimannen från Lund, Sten K Johnson. Genom en lång rad affärer, som började när staten tog över det krisdrabbade Kockums på 1970-talet, formades bolaget Skåne Gripen, ur vilket Midway Holding bildades 1989.

Midway har genomgått många faser genom åren och efter att en rad olika dotterbolag inom teknik och handel avyttrats återstår nu i stort sett bara säkerhetslösningar kring byggnation och underhåll av byggnader i dotterbolaget Haki.

Midway byter därför namn till Haki Safety. Det formella beslutet tas vid en extra bolagsstämma den 12 december.

– Det är ett naturligt steg vi tar som tydliggör vår strategiförändring. Vi går från att vara ett konglomerat till en renodlad industrikoncern. Visst kan man säga att en epok är över, men det är också början på en ny spännande resa, säger Midways vd Sverker Lindberg.

Han pekar på att Hakis marknad är fragmenterad och erbjuder goda möjligheter till konsoliderande förvärv.

I rapporten för det tredje kvartalet framgick att Midway/Haki lider av en svag byggkonjunktur. Sverker Lindberg är dock inte orolig:

– Vi hade en upphämtning i slutet av kvartalet. Och på längre sikt innebär vår breddning till andra sektorer såsom energi, infrastruktur och industri att vi dels blir mindre konjunkturkänsliga, dels att långsiktiga trender talar för en god tillväxt.

Midway omsatte under årets första nio månader 917 miljoner kronor och gjorde ett rörelseresultat på 80 Mkr, vilka bägge var en minskning i storleksordningen 20 procent jämfört med samma period året innan.

Midway Holdings huvudägare är arvtagare till Sten K Johnson via bolaget Tibia Konsult. Tibia ägs även till 49 procent av Sten K Johnsons stiftelse i Lund som delar ut stipendier till kultur och forskning.

Gunnar Wrede

Det forna industrikonglomeratet Midway Holding innehåller nu bara en verksamhet: byggnadsställningar och därmed förknippade säkerhetslösningar. Därför byter hela koncernen namn.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad