torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Midway borde inte vara på börsen

Anders HaskelKort sagt: Malmökonglomeratet Midway är på väg att halveras genom en rejäl nedbantning som förhoppningsvis sätter punkt för flera års svag utveckling. Det är dock för tidigt att säga om åtgärderna kommer att leda in Midway på en mer framgångsrik väg. Tittar vi på bolagets historik och knapphändiga informationsgivning borde aktien inte ens vara på börsen.

Av Anders Haskel, gästskribent

Förlust under fem av de senaste sju åren. Ingen utdelning sedan 2011. Aktiekursen nådde sin topp för nio år sedan och har under de senaste fyra åren grovt sett pendlat runt samma nivåer som i slutet av 1990-talet. Syftet med verksamheten, som är att skapa en långsiktigt hög värdetillväxt och utdelning till aktieägarna, har Midway varit långt ifrån att leva upp till. Med den historik som koncernen visar upp måste styrelsen naturligtvis agera.

Redan 2013, inte så långt efter näringslivsprofilen och huvudägaren Sten K Johnson alltför tidiga bortgång vid 67 års ålder, tog styrelsen beslutet att koncentrera verksamheten mot färre och större dotterbolag. Men sedan hände inte särskilt mycket. 2014 såldes småhustillverkaren Sävsjö Trähus, en bilförsäljare i Borås samt några andra mindre verksamheter. Totalt sett handlade det inte om affärer som på något tydligt sätt förändrade koncernen.

I början av 2016 tog styrelsen dock ett större beslut som bland annat går ut på att Midway kommer att lägga den mesta kraften på att utveckla byggställningsföretaget Haki i nordostskånska Sibbhult, vars produkter kommer att erbjudas både till nya kundkategorier och på nya geografiska marknader.

Samtidigt har Midway satt igång en säljprocess av ett antal dotterbolag med svag lönsamhet som när de är genomförda bedöms leda till att tillgångsmassan nästan halveras. Bland de handfull verksamheter som nu ska få nya ägare finns Fas Converting Machinery i Arlöv, med 63 miljoner i omsättning 2015, och Malmöbaserade elektroniktillverkaren Onrox som omsätter strax över 100 miljoner. Styrelsen hoppas med försäljningarna frigöra kapital till Hakis expansion.

Beslutet är i praktiken ett underkännande av Sten K Johnsons idé om att bygga ett konglomerat bestående av såväl producerande företag som verksamheter inom handel. En mildare tolkning är att styrelsen insett att varken kapital eller ledningsresurser räcker till för att utveckla alla delar av koncernen. Verkligheten har dessutom visat att det krävs ytterst professionell styrning samt att det innebär betydande utmaningar att skapa god lönsamhet inom alla delar av en företagsgrupp med spridda verksamheter.

Midway har dessutom emot sig att under lång tid fört en förhållandevis anonym tillvaro på börsen. Med ett börsvärde under en halv miljard och verksamheter som kan betraktas som ganska tråkiga lockar inte bolaget till sig något naturligt intresse från marknaden.

Bolaget verkar dessutom ha varit genuint ointresserat av att ändra på detta förhållande. Nyheter från Midway innehåller inte mer information än vad som är absolut nödvändigt. Antalet pressmeddelanden är få och delårsrapporterna innehåller information som ligger på ett absolut minimum i förhållande till de formella kraven.

Midway presenterar inga tydliga mål för verksamheten. Beskrivning av affärsmodell och strategi saknas nästan helt. När verksamheten ska bedömas tvingas aktieägare med andra ord famla mer eller mindre i mörker. Det finns starka skäl att fundera på varför bolaget egentligen finns på börsen.

Midway Holding kontrolleras av Sten k Johnsons familj genom Tibia Konsult som äger drygt 50 procent av rösterna. Samtidigt har nya ägare dykt upp i ägarlistan. Ett bolag med namn Malmöhus Invest med de skånska affärsdoldisarna Lars Rosvall, Mats Nilstoft och Roger Stjernborg Eriksson i styrelsen har köpt 5 procent av aktierna och är representerade i valberedningen. Malmöhus Invest har för övrigt tagit över namnet från det som tidigare var ett av Sveriges första riskkapitalbolag

En del ledningsförändringar kan också vara på gång. Styrelsens ordförande, tidigare Sydkraft-vd:n Lars Frithiof fyller 70 i år och vd Peter Svensson, som jobbat inom Midway sedan företagsgruppen bildades 1989, blir 65 nästa år.

En hel del utmaningar återstår men Midway har i alla fall tagit de första stegen ut ur sin långa ökenvandring.

Kort sagt: Malmökonglomeratet Midway är på väg att halveras genom en rejäl nedbantning som förhoppningsvis sätter punkt för flera års […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.