lördag 2 december 2023

inloggad som

Peab-Paulsson donerar 26 Mkr

|  
|  

Peab-grundaren Mats Paulsson fortsätter stödja skånsk life science och donerar via tre olika stiftelser totalt 26 Mkr till sju olika forskningsprojekt.

Mats Paulsson var den som grundade forskningsbyn Medicon Village i Lund. För ändamålet bildades stiftelsen ”Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande”. Stiftelsen äger Medicin Village och modellen är att avkastning på kapital tillsammans med överskott från verksamheten ska gå tillbaka till forskning.

Denna stiftelse delar nu ut totalt 16 Mkr till sex olika mottagare som är verksamma på Malmö universtitet, Lunds universitet eller Lunds tekniska högskola, LTH.

Därutöver delar ”Mats Paulssons stiftelse” och ”Stefan Paulssons cancerfond” ut 10 Mkr till cancerforskning under ledning av bland andra Lundaveteranen Carl Borrebaeck i ett forskningsprogram som går under namnet L2 Cancer Bridge. Det är ett samarbete mellan Carl Borrebaecks forsknignsstudio Create vid Lunds universtitet och Swiss Cancer Center Leman som nu pågått i sex år. Forskningsfokus är här att bekämpa cancer via immunförsvaret.

De övriga sex projekt som får pengar är:

VectorUnbound, en öppen verktygslåda med virala vektorer för genterapi.
Beviljat anslag: 3 miljoner kronor
Huvudsökande: Universitetslektor Johan Flygare, Lunds Stamcellscentrum, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet

Klinisk hjärtevaluering inför transplantation
Beviljat anslag: 2 miljoner kronor
Huvudsökande: Docent Kristian Soltesz Inst. för Reglerteknik, LTH, Lund University

Biomarkörer för melanom på hudens yta
Beviljat anslag: 3 miljoner kronor
Huvudsökande: Professor Tautgirdas Ruzgas Inst. för Biomedicinsk vetenskap, Fakulteten för Hälsa och samhälle, Malmö universitet

Utveckling av proteinnedbrytande läkemedel för MYC-drivna cancerformer
Beviljat anslag: 3 miljoner kronor
Huvudsökande: Gruppledare Agatheeswaran Subramaniam, Inst. för Laboratoriemedicin, Medicinska Fakulteten, Lunds universitet

Icke- invasiv optisk karaktärisering av bröstvävnad.
Beviljat anslag: 3 miljoner kronor
Huvudsökande: Sophia Zackrisson, Professor i radiologi vid Inst. för translationell medicin, diagnostisk radiologi, Medicinska fakulteten, Lunds universitet samt Överläkare vid Bild och funktion, Skånes Universitetssjukhus Malmö

Ultraljudsmätning av blodtillströmningen till aterosklerotiska plack
Beviljat anslag: 2 miljoner kronor
Huvudsökande: Universitetslektor Magnus Cinthio, Inst. för biomedicinsk teknik, LTH, Lund University

Gunnar Wrede

Peab-grundaren Mats Paulsson fortsätter stödja skånsk life science och donerar via tre olika stiftelser totalt 26 Mkr till sju olika forskningsprojekt.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad