söndag 3 december 2023

inloggad som

Vinnova ger kalla handen till skånskt projekt om smarta material

Vinnova har gett avslag på den VinnVäxt-ansökan om det skånska projektet Forum för framtidens material, 4Mat, som skickades in i somras. Runt hälften av budgeten på över 40 miljoner kronor fram till 2021 var tänkt att komma från Vinnova. Nu är framtiden osäker för det planerade projektet, som skulle bli Region Skånes nästa storsatsning inom smarta material.

Som Rapidus tidigare rapporterat har Region Skåne avsatt 4,5 miljoner kronor till 4Mat. En rad tunga aktörer står med som projektpartner, däribland Lunds och Malmös universitet, Innovation Skåne, Invest in Skåne samt Ideon, Medicon Village och Medeon.

Smarta material är ett av tre strategiska innovationsområden som Region Skåne definierade 2012. 4Mat var tänkt att öka kontaktytan mellan näringslivet och universiteten samt göra det lättare för företagen att dra nytta av Max IV och ESS. Bland punkterna fanns testbäddar inom materialområdet och möten för att samla regionens klusterorganisationer, forskningsparker och inkubatorer.

– Det är för tidigt att säga om vi kommer undersöka andra finansieringsmöjligheter. Aktiviteterna i projektet är viktiga och vi kommer troligen att träffas i någon form för att diskutera en eventuell fortsättning när vi har fått feedback från Vinnova. Det finns goda förutsättningar för att arbeta vidare med olika delar av programmet, säger Fredrik Melander från Science Village Scandinavia i Lund, som samordnade ansökan.

Cirka 15 ansökningar kom in till VinnVäxt, en handfull gick vidare i första uttagningen och till slut kommer ett par projekt att få medel – vilka det blir beslutas senare i år. Region Skåne var medsökande även i ett livsmedelsprojekt som inte heller det gick vidare.

Elisabet Ottosson

Vinnova har gett avslag på den VinnVäxt-ansökan om det skånska projektet Forum för framtidens material, 4Mat, som skickades in i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad