måndag 2 oktober 2023

inloggad som

Ny satsning på tillväxt för skånsk life science

Smile Incubator och Medicon Village i Lund kraftsamlar för att ge unga life science-företag bättre förutsättningar för tillväxt. Drygt 10 miljoner kronor sätts av till ett utvecklingsprogram som initialt ska pågå i tre år.

Genom det nya programmet “Scaleup accelerator” ska innovativa uppskalningsföretag erbjudas stöd inom områden som är speciellt viktiga för bolag i tillväxtfas. Tanken är att förstärka trenden inom life science-sektorn i Skåne. Forskarparken Medicon Village har fokus på life science och genom inkubatorn Smile erbjuds start-ups stöd kring validering, verifiering och affärsutveckling. När bolagen väl lämnat inkubatorprogrammet har det dock saknats ett dedikerat tillväxtprogram som adresserar de specifika behov som uppstår när bolagen vill skala upp sin verksamhet.

– Vi har byggt upp ett utvecklingsprogram där medverkande företag ges möjlighet att växa sin verksamhet, nå ut med sina lösningar, expandera till nya marknader och växa internationellt. Programmet innefattar bland annat proaktiv coachning, ökad tillgång till riskkapital samt stöd för organisations- och ledarskapsutveckling, digitalisering och internationalisering, säger Medicons vice vd Sarah Lidé.

Inledningsvis pågår programmet i tre år och totalt 10,6 miljoner kronor är öronmärkta till projektet. Satsningen medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden som står för 40 procent av pengarna, medan Medicon Village och Smile finansierar resterande 60 procent.

– Smile har cirka 70 aktiva alumnibolag, det har saknats ett skräddarsytt stöd till dessa och andra life science-bolag i tillväxtfas i regionen. Det är också en viktig satsning för att få bolagen att stanna kvar i regionen, säger Smiles vd Ebba Fåhraeus.

Martin Linderoth

Smile Incubator och Medicon Village i Lund kraftsamlar för att ge unga life science-företag bättre förutsättningar för tillväxt. Drygt 10 […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad