fredag 29 september 2023

inloggad som

”Vi säljer inte”

|  
|  

Vi säljer inte. Det är beskedet från Swedencares ledning sedan tyska Symrise har lagt ett budpliktsbud på djurhälsobolaget.

Symrise är ett tyskt börsnoterat företag som bland annat tillverkar smaker och dofter till livsmedel och parfymer. Bolagets marknadsvärde är cirka 140 miljarder kronor. Antalet anställda är 12.000 och antalet produkter 35.000, enligt hemsidan.

– De signaler vi fått från Symrise är att de vill vara en långsiktig ägare i Swedencare, säger Swedencares vd Håkan Lagerberg

Bolaget har uppenbarligen fått smak för skånska företag inom närliggande branscher. Redan 2014 började Symrise köpa aktier i Lundabolaget Probi, som tillverkar nyttiga bakterier för livsmedel och kosttillskott. Symrise är i dag Probis största ägare med 69 procent av aktierna, efter en taktik att successivt över tid köpa aktier i mindre poster.

Svenska börsregler sätter dock käppar i hjulet för en sådan taktik, eftersom det vid 30 procents ägande infaller budplikt på hela bolaget. I fallet Probi lades ett sådant bud på samma nivå som Probis aktie då stod i. Budet lockade få säljare och därefter kunde Symrise fortsätta öka innehavet i långsam takt.

Samma strategi verkar gälla det aktuella budpliktsbudet på Swedencare i Malmö. Här är budet till och med lägre än aktuell börskurs – 37,50 kronor per aktie jämfört med börskursen på omkring 39 kronor.

– Jag tolkar det som ett statement från Symrise. De vill inte köpa hela bolaget nu och vi kommer heller inte att sälja, säger Håkan Lagerberg.

Han pekar på att den formella gången i ärendet är att Swedencares styrelse ska avge en rekommendation eller avslag på budet, sannolikt innan juni månads utgång. En så kallad fairness opinion från extern part ska först inväntas. Utgången är dock redan given.

– Styrelse och ledning i Swedencare har ett starkt ägande i bolaget, över 30 procent totalt. Och det säger sig självt att man inte säljer till en kurs som är lägre än vad aktien handlas till på börsen, säger han.

Om budet avslås har Symrise enligt reglerna låst in sig på budnivån 37,50 i sex månader framåt. Sedan är det fritt fram att liksom i Probi öka innehavet långsamt via börsen.

– Det förväntar jag mig att de gör, säger Håkan Lagerberg som själv äger 3,7 procent och dessutom köpte fler aktier till kursen 41,44 kronor den 9 juni.

Swedencare säljer kosttillskott och andra hälsoprodukter för husdjur. Börsvärdet är 6,6 miljarder kronor. Bolaget har nästan 500 anställda och cirka 80 procent av en årsförsäljning på cirka 2 miljarder sker i Nordamerika.

Gunnar Wrede

Det är beskedet från Swedencares ledning till tyska Symrise som annars fått smak för att smygköpa aktier i skånska bolag.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad