fredag 29 september 2023

inloggad som

…som i stället lanseras i USA

Flera skånska bolag i startgropen för att lansera sin teknik väljer att börja i USA, då certifieringsprocessen är snabbare där. För medicinteknikbolag med nya patent och riskkapital tickar klockan, att få ut sin nya produkt på marknaden så snart som möjligt är en prioritet.

Ett av bolagen är Neola Medical, som har tagit fram en medicinteknisk utrustning som övervakar lungorna hos för tidigt födda barn. Bolaget siktar på att lansera sin produkt i USA först, bland annat på grund av det nya europeiska regelverket.

– Min bedömning är att det är lättare komma till marknaden i USA och att FDA är mer positiva till ny teknik, säger Hanna Sjöström, vd på Neola Medical.

Även hon drar slutsatsen att svensk medicinteknik får svårt att lansera sina produkter först i Europa.

– Jag tror att ny teknik kommer att förhindras att komma ut på marknaden i Europa, säger hon.

Redo för lansering är även MedVasc, som har tagit fram ett patenterat instrument för laserbehandling av åderbråck, och som också tittar på USA.

– Det kan ta två och ett halvt år att få ett godkännande här. I och med att vi har en patenterad produkt vill vi komma igång så snabbt som möjligt, säger bolagets vd Cathrin Johansson.

Ytterligare ett bolag som väljer USA som första marknad för lansering är Acorai, som utvecklar en teknik för att mäta blodtrycket i hjärtats kamrar med hjälp av AI.

– Det europeiska regelverket är kämpigare för oss just nu. Både för att det är lång väntetid hos dem som ska godkänna produkten och för att det är svårare att sälja i Europa då varje land har sitt system, säger bolagets vd Filip Peters.

Mette Carlbom

Flera skånska bolag i startgropen för att lansera sin teknik väljer att börja i USA, då certifieringsprocessen är snabbare där. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad