onsdag 17 april 2024

inloggad som

Tillväxt i dagens rapportflod

Börsbolagens rapporter för årets fjärde kvartal fortsätter att strömma in. Bland dagens rapporter finns Senzagen, Safeture och Neola Medical.

Enligt Senzagen var det fjärde kvartalet en stark avslutning på fjolåret. Biotechbolaget har öst ut offerter, vilket gett utväxling och ökat försäljningen under andra halvåret 2023 med 20 procent.

“Sammantaget ökade den totala försäljningen under året med 19 procent och blev nära 50 miljoner kronor, drivet av stark efterfrågan på både vår nyckelplattform Gard och Vitroscreens prekliniska effekt-tester. Under andra halvåret halverades förlusten, och vi är nu mycket nära break-even. Detta visar att vi är på väg att nå de försäljningsvolymer och marginaler som krävs för uthållig lönsam tillväxt”, kommenterar Senzagens vd och koncernchef Peter Nählstedt.

Rapidus intervjuade nyligen Peter Nählstedt om Senzagens framtidsplaner. Läs intervjun här.

Säkerhetsbolaget Safeture redovisar en 54-procentig ökning av nettointäkterna under det fjärde kvartalet. Totalt landar intäkterna på 14,7 miljoner kronor. Vilket gör kvartalet till det starkaste i bolagets historia, sett ur ett försäljningsperspektiv. Däremot uppgår förlusten i kvartalet till nästan 1,7 Mkr. Kvartalet tyngs då Safeture varit tvungna att fylla personalvakanser, valutafluktuationer samt nedskrivningar av ett kundbolags värde.

Den starka årsavslutningen gällande försäljning tillskriver vd Magnus Hultman främst ett avtal med en stor sjukvårdsaktör i Frankrike.

”Under 2024 kommer vårt huvudsakliga fokus att ligga på kundutveckling och utveckling av vår plattform”, kommenterar Magnus Hultman i rapporten.

Neola Medical i Lund har ingen omsättning att tala om. Däremot har bolaget haft ett händelserikt 2023. Slutförandet av den hittills största oberoende kliniska studien med Neolas teknologi, stödet från Stanford Universitys program för teknisk innovation inom barn- och mödravård, samt etableringen i USA nämns som några av årets höjdpunkter.

”Vi nått betydande milstolpar och tagit stora steg mot marknadslansering. Vi ser fram emot att fortsätta det intensiva arbetet med produktutveckling där fokus ligger på kommande tekniska verifieringsstudier och kliniska valideringsstudier”, kommenterar Neolas vd Hanna Sjöström.

Neola Medical utvecklar ett system för mätning av lungornas funktion hos för tidigt födda barn. Tekniken är en avknoppning från bolaget Gasporox som med laser mäter gasinnehåll i förpackningar.

Martin Linderoth

Börsbolagens rapporter för årets fjärde kvartal fortsätter att strömma in. Bland dagens rapporter finns Senzagen, Safeture och Neola Medical.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Miljonregn över skånska startups

  ,
  Almi Invest har säkrat 1,6 miljarder kronor till nya investeringar, ett glädjebesked för svenska entreprenörer. Nu kan Rapidus avslöja hur stor del av kakan som går till skånska bolag. 

 • Det offentliga räds inte NIS2

  I EU-direktivet NIS2 omfattas såväl kommuner som lärosäten och Region Skåne i sin helhet av nya cybersäkehetsregleringar. Trots att flera kommuner har blivit hackade så sent som i år anser stora skånska förvaltningar att de redan lever upp till de nya kraven.

 • Sandberg donerar 100 Mkr

  Sandberg Development donerar 10 miljoner kronor per år i tio år till Malmö universitet. Pengarna ska gå till universitetets vattenforskning.