onsdag 29 maj 2024

inloggad som

Davidshallsgruppen växer – och drar ner

Stockholmskontoret är decimerat och Resultifys personalstyrka halverad. Men i gengäld har byråkoncernen Davidshallsgruppen det senaste året expanderat sin verksamhet i Ukraina och gjort en rad mindre uppköp på hemmaplan. Nu flyttar dessutom Ode Agency och tiomannabyrån Campfire Marketing in i lokalerna i centrala Malmö.

Malmöbyrån Resultify och webbutvecklingsbolaget Pixelant utgör fortfarande stommen i Davidshallsgruppen, men det senaste året har båda minskat sin personalstyrka. Det har bland annat satt avtryck i Stockholm, där Davidshallsgruppen i dag bara har ett par anställda. Samtidigt har en rad mindre bolag tillkommit i koncernen, bland annat 4front och Core Relations, inriktade på kundhanteringssystemet Salesforce och automatiserad marknadsföring.

Davidshallsgruppen har även dragit igång joint venture-bolaget TopDec tillsammans med psykologen Gunilla Sandström Oerwen. Davidshallsgruppen står för den tekniska utvecklingen i TopDec, som saluför en webbtjänst för personlig utveckling.

Totalt sysselsätter Davidshallsgruppen i dag ett 70-tal personer, varav merparten i Malmö. Sedan tidigare delar de lokaler med bolaget Dotkeeper, som sysslar med domänhantering, och får nu även sällskap av Ode Agency, inriktad på redaktionellt präglad reklam – så kallad content marketing – och kommunikationsbyrån Campfire Marketing. Enligt Campfire Marketings vd Joachim Lindgren är flytten ett sätt att komma närmare den tekniska kompetens som blir viktigare i takt med att allt större del av marknadsföringen är digital.

Davidshallsgruppens vd Björn Skölderud uppger att diskussioner pågår om olika former av djupare samarbeten med Ode Agency och Campfire Marketing.

– Vi vill kunna erbjuda ett komplett stöd till våra kunder vilket gör att vi kontinuerligt ser över våra partnerskap. Det kan mynna ut i tajtare samarbete eller så blir de bara hyresgäster, säger han till Rapidus.

2016 omsatte bolagen i Davidshallsgruppen 50 miljoner kronor tillsammans, enligt Björn Skölderud. De närmaste åren räknar han med att koncernen kommer starta fler joint venture-bolag och utöka sin verksamhet i Ukraina, där mycket av teknikutvecklingen sker.

– Vi är 25 personer där i dag men har precis utökat ytan så det räcker till 60 arbetsplatser, säger Björn Skölderud.

Han är delägare i koncernen som i övrigt ägs av Per Holst, Håkan Börjesson och Pixelants vd Robert Lindh.

Erik Olausson

Stockholmskontoret är decimerat och Resultifys personalstyrka halverad. Men i gengäld har byråkoncernen Davidshallsgruppen det senaste året expanderat sin verksamhet i […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad