torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Nya avgifter gör om kalkylen för Lunds universitet

Det blir stora förändringar för Lunds universitet när regeringen inför studieavgifter för studenter från länder utanför EES. Universitetet räknar initialt med att tappa cirka 50 miljoner kronor i uteblivet stöd från staten, men hoppas på sikt på fler studenter och en storlek på studieavgifterna som minst täcker det minskade anslaget.

Majoriteten av studenterna som ska betala avgift från 2011 finns på de internationella masterprogrammen. I höstas kom ungefär 600 av dem som antogs till programmen från länder utanför EES. De ingår i gruppen av 1.200 så kallade free-movers, alltså studenter som läser i annat land på egen hand.

För närvarande håller universitetet på att räkna på marknadspriset för de olika programmen. Resultatet presenteras senast i juni, men klart är att avgifterna kommer att variera mellan de olika kurserna och programmen.

— Lunds universitet bör ligga på ungefär samma nivå som våra internationella konkurrenter. Ett för lågt pris signalerar låg kvalitet, säger Lena Örnberg, universitetets samordnare för studieavgiftsfrågor.

Finansieringen från staten kommer att minska successivt. Universitetets preliminära bedömning är att det blir 50 miljoner kronor mindre i intäkter nästa år. Exakt hur detta slår mot ekonomin är dock osäkert, eftersom ingen vet hur stora intäkterna från studieavgifterna blir.

— På sikt räknar vi med större intäkter än de 50 miljonerna då vi arbetar för att öka antalet studenter utanför EES, säger Richard Stenelo, avdelningschef på universitetets avdelning för uppdragsutbildning.

Lena Örnberg säger att alla länder som infört studieavgifter har sett en minskning av antalet sökande, men att universitetet kommer att utöka sin marknadsföring och tydligare lyfta fram Lunds universitet som en del av Öresundsregionen. Ambitionen är att behålla två tredjedelar, alltså att 400 betalande studenter ska antas hösten 2011.

Hon säger att det är ett högt mål, men att det för universitetet är viktigt att även fortsättningsvis ha många studenter från länder utanför EES — inte minst eftersom studenterna på masternivå är en viktig rekryteringsbas för forskarutbildningar.

Anders Frick

Det blir stora förändringar för Lunds universitet när regeringen inför studieavgifter för studenter från länder utanför EES. Universitetet räknar initialt […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.