måndag 25 september 2023

inloggad som

Minc kan bli ett startup-distrikt

Minc kan bli centrum för ett nytt startup-distrikt i Malmö. I eftermiddag väntas Kommunstyrelsen ta beslut om att tillsätta en utredning med den inriktningen. Det innebär inte bara en långsiktig lösning för var Minc ska lokaliseras utan också en kraftig utbyggnad som samlar en rad aktörer med intressen inom startupscenen på Universitetsholmen i Malmö.

– Minc har 20 år på nacken och har utvecklats massor sedan bildandet, liksom Malmö som startupscen. De nuvarande lokalerna som Minc har är inte långsiktigt hållbara, så i stället för att rusta upp dem eller skapa nya för Minc så vill vi ta fasta på att Malmö är en liten storstad med många aktörer som vill hjälpas åt med att utveckla staden, säger Kommunstyrelsen ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) till Rapidus.

Mincs nuvarande kontrakt löper ut under 2023 och maximalt kan det förlängas med två år. Lokalerna har dock stort behov av underhåll och full beläggningsgrad, samtidigt som bolag valt att lämna Minc eftersom de inte kunnat växa mer eller för att lokalerna inte levt upp till deras krav. Styrelsen har dock valt att verka för att vara kvar på nuvarande plats – som nu kan bli centrum för ett startupdistrikt på Universitetsholmen.

– Vi vill skapa ett utrymme där personer och tankar kan mötas på olika sätt. Minc är en av flera viktiga aktörer, så vi startar arbetet utifrån att inte bara lösa lokalfrågan för Minc utan att ha ett bredare perspektiv och jobba för att ta fram den fysiska mötesplatsen. Hela lokalsituationen måste hanteras skyndsamt så vi vill ha en delrapport från projektet under senhösten i år, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

I fjolårets ranking från Global Startup Ecosystem Index klättrade Malmö 106 placeringar till nummer 137, vilket gjorde att staden rankades som tvåa i Sverige efter Stockholm. Enligt preliminära siffror kommer Malmö att klättra ytterligare i 2022 års rapport.

– Inte bara Malmö utvecklas starkt utan hela regionen, Köpenhamn ligger också högt i norra Europa och om några år har vi en direktförbindelse med Hamburg på tre timmar när Fehmarn Bält-tunneln är färdig. Men vi kan inte ta utvecklingen för given utan måste fortsätta att vässa Malmös startup-scen, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Inför Kommunstyrelsen i eftermiddag har förslaget, som kommer från Socialdemokraterna och Liberalerna, beretts i Kommunstyrelsens Arbetsutskott där det även fick stöd av Moderaterna. Katrin Stjernfeldt Jammeh säger därför att hon känner sig säker på att det kommer att gå igenom.

Niclas Lindstrand

Minc kan bli centrum för ett nytt startup-distrikt i Malmö. I eftermiddag väntas Kommunstyrelsen ta beslut om att tillsätta en […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad