EU-miljoner till ny strokemedicin

Edvince har fått över 25 miljoner kronor i EU-bidrag till kliniska studier av ett nytt koncept för behandling av den svåraste typen av hjärnblödning, som oftast resulterar i dödsfall eller invalidisering. Det senaste året har även svenska investerare satsat 18 miljoner kronor i bolaget, varav Almi Invest stått för 3,1 miljoner.

– EU-bidraget är en fin kvalitetsstämpel som gör att vi blir synliga för aktörer i hela världen. Vårt läkemedel har stor potential att behandla den svåraste varianten av hjärnblödning. Eftersom det inte finns någon medicinsk behandling i dag är marknaden mycket stor, säger Tore Duvold, vd för Edvince.

Bolaget fick maxbeloppet 2,5 miljoner euro av European Innovation Council efter en omfattande urvalsprocess. Med bidraget kommer även stöd till att skaffa riskkapital när bolaget behöver det, enligt Tore Duvold.

– Finansieringen är på plats för att slutföra vår pågående kombinerade fas 1 och 2-studie. Pengarna räcker också till vårt arbete för att hitta behandlingar av andra typer av stroke, säger han.

Studierna sker vid Rigshospitalet i Köpenhamn och ska omfatta minst 30 patienter. Uppåt 3.000 svenskar drabbas årligen av den svåraste varianten av hjärnblödning. Den drabbar ofta människor i arbetsför ålder och en riskfaktor är högt blodtryck. Läkemedlet ska motverka vävnadsdöd i hjärnan genom att förbättra blodtillförseln och lindra hjärnans syrebrist, det som till vardags kallas för stroke.

– Vi tror så mycket på vår substans behandlingseffekt att vi valt att göra studierna på de allra tuffaste fallen, där utgången är antingen dödsfall eller total invalidisering. Substansen verkar enligt en helt ny mekanism, som jag fått vara ensam om i forskarvärlden de senaste 20 åren, säger Lars Edvinsson, professor inom experimentell kärlforskning vid Lunds universitet och grundare av Edvince.

Han mottog förra året The Brain Prize, en utmärkelse inom hjärnforskning som varje år delas ut av Lundbeckfonden, för sin forskning om migrän.

Elisabet Ottosson

Bransch/Kategori
Företag
Person

Håll dig uppdaterad med nyhetstjänsten om tillväxten i Öresundsregionen

Rapidus är en abonnemangsbaserad nyhetstjänst om tillväxtbranscherna i Skåne och Köpenhamnsområdet. Vi ger snabba nyheter och vassa analyser av helt exklusiv karaktär, samt arrangerar högkvalitativa nätverksträffar med intervjuer med regionens starkaste näringslivspersonligheter.

Prova nyhetstjänsten här!


Samarbetspartners: