fredag 29 september 2023

inloggad som

Så mycket ska han investera i Skåne

|  
|  

Notan växer för Kraftringens miljardinvesteringar. 9 miljarder kronor är nu totalbeloppet som engeribolaget ska investera i Skåne de kommande sju åren.

Fungerande lokalnät och säkrad tillgång till energi i Sydsverige är avgörande för att bolag ska våga investera i regionen. Det säger Kraftringens vd Sezgin Kadir. 

Han är en företagsledare som är aktiv i energidebatten och han kräver att regeringen presenterar en ny långsiktig energiplan. Sydsverige behöver säkra tillgången på energi och det behövs en utbyggnad av den planerbara produktionen. Kraftringen ska dra sitt strå till stacken genom att utöka produktionen av både värme och el de kommande åren. 

– För Kraftringen är utvecklingen av det traditionella energisystemet fortsatt prioriterat. Inom elnät planerar vi investeringar för cirka 3,5 miljarder kronor för att säkerställa distributionen och framtidens behov av el, säger Sezgin Kadir. 

Fler investeringar är dessutom att vänta. Fram till år 2030 ska Kraftringen investera drygt 4 miljarder i kraft- och fjärrvärme genom en ny anläggning i Örtofta, 1 miljard i förnyelsebar energi och en halv miljard i fiber- och datakommunikation. Notan har växt. Detta är den högsta investeringstakten hittills i koncernens historia.

– Skåne har stått inför otroliga utmaningar. Det har inte funnits tillräcklig kapacitet i stamnätet för att kunna transportera el från norr till söder. Grundproblemet är dock att vi inte har tillräcklig energiproduktion här nere i syd. Vi är landets femte största lokalnätsoperatör och för näringslivet är det av yttersta vikt att vi investerar i just lokalnätet. För att få fler bolag att etablera sig och investera här nere måste lokalnätet fungera, säger Sezgin Kadir.

Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma, med Lunds kommun som största ägare. Kraftringen har verksamhet i 30 kommuner och förra året omsatte bolaget cirka 5 miljarder kronor. Förutsatt normala energiflöden och produktionsförutsättningar under resten av året bedöms helårsresultatet efter finansiella poster för 2023 till 360 miljoner kronor.

Martin Linderoth

Notan växer för Kraftringens miljardinvesteringar. Se här hur mycket vd Sezgin Kadir tänker satsa.


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad