onsdag 27 september 2023

inloggad som

Svep i pilot på Svalbard

|  
|  

Svep Design Center växer. I år beräknar teknikkonsultbolaget nå 100 miljoner i omsättning. Nu har de avslutat ett sex månader lång pilotprojekt där deras IoT-system testas i Svalbards extrema miljö.

– Projektet handlar om den problematik de har på Svalbard i och med att de har sin infrastruktur ovanför mark. På grund av permafrost går det inte att gräva ned den, säger Robert Rembowski, affärsutvecklare på Svep Design Center.

Det innebär att ett system av nätverksnoder, nätverksenheter, och sensorer sätts på vital infrastruktur som till exempel vattenledningar och övervakar samt larmar vid avvikelser med fokus på läckor och temperaturfall som är onormal.

Projektet har utförts i samarbete med norska NanoPower, norska Assemblin och norska Telenor samt kommunen Longarebyn på Svalbard. Projektet har varit ett sätt att testa hur tekniken fungerar i extrema miljöer.

– Nu har vi bevisat att det går att göra i denna extrema miljö och att det går att skala upp. Pilotprojektet har finansierats till stora delar av Svep och Nanopower. Nu behöver kommunen Longebyn och Norge ta ett beslut om de ska finansiera det, säger han.

Svep Design Center räknar med att öka omsättningen från 73 miljoner kronor till 100 miljoner detta år. Bolaget har nyligen fått klassificering för att utveckla medicintekniska produkter, en ISO 13485 klassificering, och hjälper medicinteknikbolag. Det senare är en bidragande orsak enligt Robert Rembowski till att bolaget växer.

– IoT är idag en mindre del av det vi gör, men affärsområdet blir större och större för varje år. Vi växer och är nu 75 anställda och nästa år har vi tagit över nästan hela huset vi sitter i, säger Robert Rembowski.

Mette Carlbom

Svep Design Center växer. I år beräknar teknikkonsultbolaget nå 100 miljoner i omsättning. Nu har de avslutat ett sex månader […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad