fredag 29 september 2023

inloggad som

Vinge lanserar genomlysning av jämställdhet

|  
|  

Advokatbyrån Vinge lanserar en genomlysning av företags jämställdhet vid uppköp, försäljningar och sammanslagningar. I linje med due diligence – företagsbesiktning vid en affär – har tillägget döpts till ”dude diligence”.

– Vi har ganska länge fokuserat på jämställdhet i vår egen organisation och tycker att det är en viktig fråga för näringslivet i stort. Eftersom vi ofta gör vanliga due diligence så föddes tanken att belysa frågan som en del av den processen, säger Anna Edström, managing partner på Vinge i Skåne.

Frågor om jämställdhet och könsfördelning inom styrelse, ledning och nyckelpersoner bakas in i de vanliga frågebatterierna som ska besvaras i en due diligence-process. Resultaten presenteras sedan för klienterna som en del av hela rapporten.

– Vissa klienter har haft frågor om tillägget, men vi känner att detta diskuteras mer och mer i näringslivet. Därför har det också kommit positiva tillrop både från klienter och andra i branschen, säger Anna Edström.

Både själva processen och resultaten ska följas innan Vinge utvärderar hur metoden kan utvecklas och förfinas.

–Vi ska inte förmätet tro att detta kan ändra allt i ett slag, utan ser det som en bit av hela pusslet. Forskningen visar att en jämställd fördelning bland ledning och nyckelpersoner ger mer lönsamma bolag med större innovationskraft, så egentligen känns det självklart för alla att sträva efter. Men ändå är vi inte där, säger Anna Edström.

Niclas Lindstrand

Advokatbyrån Vinge lanserar en genomlysning av företags jämställdhet vid uppköp, försäljningar och sammanslagningar. I linje med due diligence – företagsbesiktning […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad