tisdag 16 juli 2024

inloggad som

Advokaternas uppdragsmix förändras

Konjunkturläget står och väger. Allt fler företag avvaktar med vad de ska göra härnäst. Det säger de advokatbyråer som Rapidus talat med. Efterfrågan på juridisk hjälp med företagstransaktioner och fastighetsaffärer har minskat i takt med att börsen gått ned och räntan gått upp.

Rapidus fortsätter här vår temaserie där vi tar tempen på konjunkturen i vår region. Den här gången har vi talat med advokatbyråerna.

En gammal sanning är att de större advokatbyråerna som sysslar med affärsjuridik alltid har mycket att göra, oavsett konjunktur. Det ekonomiska läget påverkar dock vilken typ av uppdrag som efterfrågas. Den största advokatfirman i Skåne är advokatfirman Lindahl med kontor i Malmö och Helsingborg och totalt cirka 120 anställda. Managing partner i Malmö och ordförande för Lindahl-koncernen är Johan Herrström.

– Transaktionsmarknaden går något trögare nu, jämfört med rekordåret 2021. Vi ser dock ett ökat antal ärenden inom tvist, arbetsrätt och miljörätt, säger han.

Med transaktioner avses främst börsnoteringar, företagsaffärer utanför börsen och fastighetstransaktioner där antalet minskat under året. Det här är alltså affärer där köpare och säljare ska enas om ett pris och de står längre ifrån varandra i dag. Vissa affärer blir inte av på grund av det och därmed uteblir behovet av juridisk hjälp kring dem.

I andra vågskålen, vilket är positivt ur advokaternas synpunkt, är att antalet tvister stiger när tiderna är sämre. Här finns rena affärstvister då företag börjar ifrågasätta avtal man tycker är för dåliga. Här finns också arbetsrättsliga tvister när företag drar ner på personal.

Per Lidman, partner på Setterwalls i Malmö, vittnar om att företag i tider av vikande konjunktur söker effektiviseringar, till exempel genom förändringar i organisation eller produktion.

– Sådant triggar många juridiska frågor, allt från omförhandling eller flyttar av affärsavtal till interna överlåtelser av immateriella tillgångar och givetvis arbetsrätt, säger han.

En del av verksamheten som utvecklats positivt under 2022 är immaterialrättslig rådgivning och patenttvister. Efter ett 2021, som innehöll överraskande få patenttvister, ökade dessa markant under 2022.

Advokatfirman Trägårdh är historiskt stark på konkursförvaltning. Även om antalet konkurser ökar i statistiken har partnern Charlotte Andersson dock ännu inte sett någon stor ökning av antalet inkommande konkursärenden. Men hon förbereder sig:

– Stödåtgärderna under pandemin innebar att antalet konkurser blev historiskt lågt. Jag tror dock att många företag kan få det svårt nu när till exempel anstånd med skatteinbetalningar löper ut, i kombination med höga elpriser och räntor, säger hon.

Anna Edström, managing partner på Vinges Skånekontor, håller med om att det är lite lugnare kring transaktioner. Hon pekar dock på att i stort sett allt blir mer regelstyrt, vilket skapar behov av advokattjänster.

– Många av våra kunder klassas som säkerhetskänsliga enligt säkerhetsskyddslagen efter de ändringar som skedde i den 2021. Det innebär att nya investeringar i de företagen måste godkännas av berörd tillsynsmyndighet. Det skapar behov av advokattjänster, säger hon.

Samtliga som Rapidus talat med vittnar om att energi, miljörätt och hållbarhetsinvesteringar är trendmässigt växande juridikområden som i hög grad kompenserar för färre transaktionsärenden.

Gunnar Wrede

Konjunkturläget står och väger. Allt fler företag avvaktar med vad de ska göra härnäst. Det säger de advokatbyråer som Rapidus […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Kvinnor i Lejonkulan

  Rapidus podd Lejonkulan har träffat en lång rad driftiga kvinnliga entreprenörer, och då handlar det om intim hälsa, njutning och relationer. Passa på att lyssna när programledare Jan Dahlqvist tar tempen på deras affärsidéer.

 • Ung börs-vd med miljardmål

  Konsultbolaget Solid X vd Filip Alexanderson är en av Sveriges yngsta börs-vd:ar. Han har kammat hem flera utmärkelser för sitt entreprenörskap. Siktet är nu inställt på att tiofaldiga omsättningen till 1 miljard kronor. Här förklarar han hur det ska gå till.

 • Inwido ser ljusning

  Fönsterbolaget Inwido i Malmö levererar en kvartalsrapport som antyder att det värsta kan vara över på bygg- och renoveringsmarknaden. Orderboken växte organiskt med 10 procent i andra kvartalet. Aktien steg tvåsiffrigt på rapporten.

 • Hänt i vecka 28

  Kvartalsrapporter har dominerat veckans nyhetsflöde från de skånska börsbolagen. Det är en blandad kompott med konjunkturmässigt motstridiga signaler som framträder. En rapport som gav aktielyft var Careiums, med vd Christian Walén.