söndag 4 juni 2023

inloggad som

Ny metod för njurtransplantationer redo för kliniska studier

Doldisföretaget UGLK Science har tagit in över 30 miljoner kronor i kapital och är nu redo för kliniska studier. Bolaget, som är baserat i Genarp, har tagit fram en metod för njurtransplantationer, med målet att mångdubbla antalet njurar som kan transplanteras varje år.

– I Sverige och resten av världen blir väntelistorna för njurtransplantation längre för varje år. 2020 gjordes ungefär 430 transplantationer, inklusive från levande donatorer, och 700 personer väntade. De måste i stället få dialys vilket ger dem mycket sämre livskvalitet och är oerhört dyrt för samhället. Vår metod kan rädda 10.000 njurar till transplantationer varje år – bara i Sverige, säger Ludvig Sjöberg, projektledare på UGLK, till Rapidus.

När en människa plötsligt dör, som av ett hjärtstillestånd, klarar sig njurarna i upp till en timma innan de skadats för mycket för att kunna transplanteras. Det är för kort tid för att vården ska kunna rädda organen. Men professor Mikael Olausson, specialist på transplantationsteknik, har i sin forskning tagit fram en metod för att laga njurarna genom att rensa kärlen från blodproppar utan att skada dem. Då klarar de sig i fyra timmar efter donatorns död. Forskningen har pågått sedan 2015, men bolaget bildades 2019 och patenten har beviljats nu.

– Detta är något av det bästa jag stött på. Dialys är mycket krävande för kroppen, överlevnaden med dialys ligger mellan tre och fem år beroende på var i världen man behandlas. Många människor slutar att gå på behandlingen för att livskvaliteten försämras så mycket att man ger upp. Dessutom kräver det enorma resurser, 16 procent av den amerikanska hälsobudgeten går till dialysbehandlingar, säger näringslivsveteranen Semmy Rülf, UGLK:s styrelseordförande och en av de första investerarna i bolaget.

UGLK har preklinisk data och håller på att utveckla utrustning att använda i den första kliniska studien på människor så fort bolaget får alla etiska tillstånd. Bolagets kapital – som kommer från flera stiftelser som Wachtmeisterstiftelsen och privatpersoner som juristen Carl-Fredrik Herslow – väntas räcka ett år och en större finansieringsrunda planeras till hösten. Därefter är tanken att sälja metoden till ett storföretag för att få ut den på marknaden så fort som möjligt.

– Min erfarenhet säger att det krävs 200-300 miljoner till och minst tre-fyra år att nå dit på egen hand. Men det kan också bli pannkaka eller ta tio år till och det är jag för gammal för. Vi vill att metoden ska komma mänskligheten till gagn så fort som möjligt i stället för att börsnotera den och få en miljardvärdering. Det finns säkert de som skulle vilja köpa för att lägga ned, både dialysbranschen och den illegala organhandeln hotas av metoden, säger Semmy Rülf.

Niclas Lindstrand

Doldisföretaget UGLK Science har tagit in över 30 miljoner kronor i kapital och är nu redo för kliniska studier. Bolaget, […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv

Samarbetspartners

Castellum
Zacco
pwc
Hypergene
Sparbanken Skåne
Lindahl