måndag 4 december 2023

inloggad som

Het investeringstrend sprider sig över sundet

Kort sagt: ”Hur skapar vi en bättre värld samtidigt som vi gör goda affärer?” Frågeställningen låter som en grånad hippies inställning till investeringar, men tanken har aldrig varit mer aktuell. Här är Sverige tio år före, men Danmark hakar på.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör

Klik her for at se dansk version af analysen

I Köpenhamn tog det fart när Dansk Industri för tre veckor sedan höll årsmöte med temat ”Hur kan företagen bidra till att lösa globala utmaningar?” Och i dag håller tidningen Børsen en konferens om ”impact investments” – och Sveriges erfarenheter av dessa – med undertecknad som projektledare.

Det är kort och gott rykande aktuellt i Danmark att göra som Sverige och frågeställningarna framstår inte längre som alltför naivia eller flummiga.

Danskarnas problem är att Sverige ligger tio år framför Danmark, åtminstone enligt Anders Klinkby som är en av dagens talare på Børsens konferens. Han var direktör för Investeringsfondbranschen, som nu fusionerats med Finans Danmark för att skapa en starkare branschorganisation i lobbyingarbetet. De vill inte bara få på plats en motsvarighet till det svenska investeringssparkontot men även öka fokuseringen på impact investments som en global konkurrensparameter.

Intresset i både Danmark och Sverige är en effekt av en global trend. Vi står kort och gott inför en revolution när såväl Facebooks Mark Zuckerberg, Microsofts Bill Gates, Bain Capital, BlackRock som Goldman Sachs har utarbetade strategier för impact investments.

Impact investments handlar om förbättringar – sociala och miljömässiga – inte bara för bolagens skull men för världens skull. Man måste skapa nåbara förbättringar och i utbyte acceptera lägre avkastning. Här finns alltså en gråzon mellan ansvarsfulla investeringar och impact investments.

Så långt teorin, nu gäller det att få praktiken på plats. Och här börjar Danmark ta rygg på Sverige:

* PFA, som förvaltar pengarna för en miljon pensionssparare, lanserade i somras en ny strategi fram till 2020 för att göra investeringar i ett ”hållbart samhälle”. PFA har även publicerat offentliga listor på de bolag PFA undersöker för brott mot pensionsbolagets värdegrund – och en offentlig lista på de företag som utesluts som potentiella investeringsobjekt.

* Villum Fonden och Velux Fonden, som stöttar forskning, miljöarbete, kultur och socialt arbete, har delat ut 9,4 miljarder danska kronor via en impact investment-strategi bekostad av Velux’ fönstertillverkning.

*PensionsDanmark, som förvaltar 222 miljarder danska kronor i pensionsmedel, har använt ett tvåsiffrigt miljardbelopp till Copenhagen Infrastructure Partners. Dessa bygger biokraftverk och vindkraftsparker efter en strategi om ansvarsfulla investeringar.

* Simon Boas Hoffmeyer, hållbarhetschef på Carlsberg Group, har de senaste två åren arbetat med en ny strategi för koncernens 47.000 anställda: ”Together Towards Zero”. Bland annat går den ut på att eliminera koldioxidutsläppen och halvera Carlsbergs vattenförbrukning till år 2030.

Vi danskar kan snart sluta le defensivt när investeringar med målet att skapa en bättre värld kommer på tal. Svenskarna upplever det redan som en god affär. Det är inte filantropi – det är cool business.

Kort sagt: ”Hur skapar vi en bättre värld samtidigt som vi gör goda affärer?” Frågeställningen låter som en grånad hippies […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad