tisdag 5 mars 2024

inloggad som

TikoMed fyller på kassan för fortsatta studier

|  
|  ,

Läkemedelsbolaget TikoMed i Viken tar in 32 miljoner kronor. Pengarna ska gå till studier av bolagets läkemedelssubstans, som ska förbättra möjligheterna efter en stroke.

Andes Waas– Vi har en 26-månadersplan. Vi tar in pengar för att förverkliga aktiviteterna, de är toxikologiska studier, förberedande studier, prekliniska studier och en fas-II studie. Vi kommer ta in ytterligare pengar för att klara den här 26-månadersperioden, säger vd Anders Waas till Rapidus.

I våras reste bolaget 21 miljoner kronor för att fortsätta utvecklingen av TM-700, bolagets läkemedelssubstans mot kritisk ischemi. Ischemi är en stor sjukdomsgrupp orsakad av otillräcklig blodtillförsel i någon del av kroppen. Substansen har prövats vid svår ben-ischemi, hjärtinfarkt och vid stroke.

– Vi satsar på stroke-indikationen och har en klar plan för det. Vi ska starta en fas II-studie under 2017. Den kommer göras internationellt i olika länder i Europa är det planerat, säger Anders Waas.

Ett annat projekt i portföljen är Ibsolvmir, som motverkar bortstötande av transplanterade insulinproducerade celler hos patienter med svår diabetes typ 1 och kronisk pankreatit. Fas II- studier delfinansierade av statliga National Institute of Health i USA har genomförts.

En tredje substans är i TikoMeds portfölj är en läkemedelskandidat mot MS och neurologiska sjukdomar.

Sju personer arbetar i TikoMed, som har huvudkontor i Viken och en forskningsenhet i Uppsala Science Park. Bolaget grundades 2002 av Adam Bruce.

Under 2015 tog bolaget in sammanlagt 26 miljoner kronor genom två emissioner. Familjen Bruce är fortsatt huvudägare efter den senaste emissionen.

Emily Binks

Läkemedelsbolaget TikoMed i Viken tar in 32 miljoner kronor. Pengarna ska gå till studier av bolagets läkemedelssubstans, som ska förbättra […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad