torsdag 30 maj 2024

inloggad som

Tolv promille är ingen måttstock för framtiden

mini_erikKort sagt: Det senaste året har antalet skånska börsbolag med en kvinna på vd-posten halverats – från två till ett. Spelar det någon roll? Både ja och nej.

Av Erik Olausson, chefredaktör

När företagsledaren och slottsfrun Alexandra von Schwerin intervjuades i Rapidusbaren tidigare i höst om dold kvinnomakt passade Jan Wifstrand på att fråga publiken om bra exempel på kvinnor med toppexekutiv makt i det privata skånska näringslivet. Resultatet blev magert. De namn som kom fram var antingen kvinnor på mer strategiska styrelseposter eller toppar inom offentlig förvaltning.

Idétorkan är ingen slump. De exempel som faktiskt finns, som Bona Kemis vd Kerstin Lindell eller Flextrus toppchef Maud Rahm, arbetar alla utanför det strålkastarsken som en plats på börsgolvet ger.

I dag finns det över 80 skånska och danska bolag noterade på de svenska handelsplatserna. Sedan Zlatko Rither tog över vd-posten på CellaVision i januari från Yvonne Mårtensson och Sarah Fredriksson lämnade chefsstolen på Genovis i maj leds samtliga utom ett av män. Enda undantaget är First North-noterade forskningsbolaget Lidds, som i februari fick en ny vd i Monica Wallter.

Vilka konsekvenser får detta? Initialt inga alls. Även innan vd-bytena på Genovis och CellaVision utgjorde kvinnorna bara 25 promille av de skånska börscheferna. Att den siffran gått ner till 12 promille kommer knappast rubba jordens bana runt solen.

Några snabba ekonomiska effekter får det heller inte för bolagen själva. Forskningen på området går isär, i vissa studier märks en ökad lönsamhet för bolag med högre jämställdhet i toppen – mätt som andel kvinnliga styrelseledamöter. Andra studier finner inget sådant samband och i en undersökning från 2014 som branschorganisationen Företagarna genomförde bland 125.000 svenska aktiebolag har de som leds av en kvinnlig vd i genomsnitt en något lägre vinstmarginal. Men det handlar i vilket fall om relativt små skillnader.

För det skånska näringslivet i stort kan följderna bli desto allvarligare, inte minst på lite längre sikt. Börsbolag är av naturliga skäl mer bevakade än andra företag och för en affärspress som är akut medveten om gubbfaktorn i sin rapportering kommer kvinnliga vd-toppar som en skänk från ovan.

Det är därför ingen överdrift att säga att såväl Sarah Fredriksson som Yvonne Mårtensson i praktiken fungerat som dragplåster för nästa generation av kvinnliga chefsämnen i den skånska myllan. Chefsämnen som nu kanske väljer en helt annan bana.

En kvinna på 80 män, alltså. Frågan om varför det ser ut så här är laddad med politisk sprängkraft och har lika många svar som det finns debattörer. Men det är tydligt att mönstret grundläggs på ett tidigt stadium. Återkommande undersökningar bland Stockholmsbörsens bolag visar att vd:n i regel har en ingenjörs- eller ekonomiutbildning i botten. Vanligast är en examen från Handelshögskolan, KTH eller Chalmers, samtliga lärosäten med låg andel kvinnliga studenter.

I Skåne är situationen lite annorlunda eftersom en mycket större andel av de listade bolagen verkar inom life science, inte minst de som noterat sig under de senaste årens lämmeltåg. Ett stickprov visar att börscheferna här i högre utsträckning har en akademisk bakgrund inom medicin, biologi eller kemi.

Det ger visst hopp för framtiden, eftersom kvinnliga studenter numera dominerar på dessa utbildningar vilket på sikt borde jämna ut könsbalansen också på vd-posterna. Även bland ekonomstudenterna är kvinnorna i dag i knapp majoritet. Men ingenjörsutbildningarna är fortfarande löjligt snedfördelade. När jag pluggade till civilingenjör i början av 2000-talet var en tredjedel av klassen tjejer. Men jag hade tur, på dataingenjörsprogrammet var andelen tjejer några enstaka procent.

Digitaliseringskommissionens förslag att kvinnor som läser på högre IT-utbildningar ska få studieskulderna avskrivna möttes av hård kritik och rättmätiga krav på att motsvarande då borde gälla män på kvinnodominerade utbildningar. Likväl är det ett steg i rätt riktning, liksom Pink Programming, Geek Girl Meetup och andra initiativ för att öka intresset för teknisk utbildning bland unga kvinnor. Såväl för att säkerställa behovet av ingenjörer som att bättra på jämställdheten i den skånska börsfloran.

Man kan tycka vad man vill om kvotering och ägarmakt i det privata näringslivet. Men tolv promille är knappast någon rimlig måttstock för framtiden.

Kort sagt: Det senaste året har antalet skånska börsbolag med en kvinna på vd-posten halverats – från två till ett. […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


 • Lyft för Joel Eklunds sportföretag

  USWE Sports som säljer sportryggsäckar gick över 100 Mkr i försäljning under det brutna räkenskapsåret. Även lönsamheten förbättras snabbt.

 • Great IT på förvärvsjakt

  Med ny vd och uppskruvade tillväxtmål söker Great IT efter bolag att sluka. IT-koncernen vill omsätta 1 miljard kronor inom fem år.

 • Industridesign vänder efter tuff vår

  Designföretaget Zenit i Malmö pustar ut efter en vår som vd Jonas Svennberg kallar för ”katastrof”. Nu väljer fem av firmans anställda att bli partner i bolaget.

 • Genombrott för Opticept

  Opticept har fått sin största order hittills, fem gånger större än tidigare års helårsomsättningar.
  – Det går inte att jämföra med något annat vi presterat, säger vd Thomas Lundqvist som nu måste skala upp produktionen.


 • Camurus föll hårt på rapport

  Läkemedelsbolaget Camurus, vars aktie dubblats sedan i höstas, föll hårt på torsdagens rapport. Men raset är baserat på ett missförstånd, hävdar bolaget. Här är torsdagens rapportsvep.

 • Revansch för Cellavision

  Blodanalysföretaget Cellavision i Lund serverade på onsdagen en kvartalsrapport som var en rökare i krysset. Aktieinvesterare svarade med att lyfta aktien med nästan 20 procent.

 • Näringslivets önskelista

  Elförsörjning, fred i Ukraina och en mer proaktiv innovationspolitik – det är några av de saker som det skånska näringslivet önskar sig för 2024.

 • Dyr flytt för Genovis

  Enzymbolaget Genovis minskar lönsamheten. Bolagets rapport för årets tredje kvartal släpptes i dag och mottogs inte väl av marknaden.

 • Starkt Cellavision i dagens rapportflod

  Säsongen för börsbolagens rapportering för årets tredje kvartal är här. Bland dagens rapporter finns Cellavision, Midway Holding, Alfa Laval, Swedencare och Sparbanken Skåne.

 • Hon tänker tvärtom

  När man utvecklar läkemedel måste man veta att det går att sälja, inte bara hoppas att det blir verkningsfullt. Det sa Sarah Fredriksson, vd för läkemedelsföretaget Aqilion i Helsingborg, när hon gästade Rapidus AW på torsdagen.

 • Genovis lämnar Lund

  Efter ett års förseningar har enzymbolaget Genovis inlett sin flytt från Medicon Village i Lund till Kävlinge.

 • Rapportflod vecka 29

  Förra veckan var den verkligt intensiva rapportveckan när de större skånska börsbolagen redovisade sina andra kvartal. Alfa LavalVärmeväxlarjätten Alfa Laval […]

 • Skånes styrelsedrottning

  Ett av Sveriges tyngsta kvinnliga styrelseproffs sitter i Malmö.

 • Full fart i Genovis

  Biotechföretaget Genovis i Lund redovisar en omsättningsökning på över 100 procent för det första kvartalet. Rörelseresultatet ökade med 300 procent. […]