måndag 15 april 2024

inloggad som

Greater Copenhagen samlar näringslivschefer till varumärkesmöten

Medan Skåne står tvekande inför nya varumärket Greater Copenhagen dundrar tåget fram i full fart på Själland. Kommunikations- och näringslivschefer från 46 kommuner och två regioner är nu inbjudna till ett antal workshops.

Sex chefer i taget ska träffas för att ge input till ett gemensamt material för marknadsföring av Greater Copenhagen. De första mötena hålls nu i mars.

Tanken från Greater Copenhagens sida är att ta in kommunernas och regionernas åsikter och behov, snarare än att ett övergripande sekretariat på egen hand skapar ett budskap till marknadsföringen. Arbetsmötena ska ge en överblick över lokala styrkor och samla upp tankar om bland annat den internationella profileringen av näringslivet.

Men när det gäller samarbetet över Sundet händer inte mycket. Greater Copenhagen säger sig avvakta en ståndpunkt från skånskt håll. Skåne är heller inte med på träffarna även om det fortsatt pågår en dialog, försäkrar Claus Lønborg, vd för Copenhagen Capacity som jobbar med förankringen av varumärket Greater Copenhagen.

Claus Lonborg– Vi hoppas att Skåne säger ja, eftersom vi då med vår samlade kritiska massa står starkare i  konkurrensen om utländska investeringar, företag och talanger, säger Claus Lønborg.

Också Sophie Hæstorp Andersen, ordförande för Region Hovedstaden och Øresundskomiteen, hoppas att Skåne kommer att satsa på ett nytt Öresundsgemensamt varumärkesarbete.

Vi frågar henne vidare om en eventuell sammanslagning av turistorganisationerna, om Øresundskomiteen framöver ska byta namn till “Greater Copenhagen Komiteen” och om Greater Copenhagen kommer kunna ge en tätare samverkan över Sundet än vad Öresundssamarbetet hittills haft.

Av svaret att döma är ärendet känsligt.

SophieHAndersen– Samarbetet om Greater Copenhagen är nu i en fas där jag dessvärre inte kan gå in på detaljer. Men vi hoppas att företag, akademiska institutioner och myndigheter på båda sidor Sundet ser fördelarna i ett starkt varumärke, som kan dra till sig investeringar och arbetstillfällen, säger Sofie Hæstorp Andersen.

Keld Broksø

Klik her for at se dansk version af artikeln

Medan Skåne står tvekande inför nya varumärket Greater Copenhagen dundrar tåget fram i full fart på Själland. Kommunikations- och näringslivschefer […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Nato är nya drömkunden…

    Medlemskapet i Nato öppnar en marknad värd över tusen miljarder dollar årligen. Det gäller inte bara för försvarsmateriel, flera branscher kan gräva guld i försvarsalliansen.

  • …och en guldgruva för startups

    Utöver att bli leverantör till miljardmaskineriet Nato finns det stora pengar att söka i försvarsrelaterade fonder. Men skånska bolag kan få vänta på sin del av kakan.

  • Alfa Laval prisas i Lund

    Alfa Laval och Patrik Källåker, chef för bolagets svenska verksamhet, fick motta Lunds kommuns näringslivspris i förra veckan. I motiveringen finns ord som samhällsengagemang, innovation och hållbarhet.