torsdag 29 februari 2024

inloggad som

Max IV skissar på ny utbyggnad

Synkrotronljusanläggningen Max IV i Lund är långt ifrån färdigställd. Men redan nu skissas det på en utbyggnad med en cirka 350 meter lång frielektronlaser, till en kostnad av 900 miljoner kronor. I dag skrivs också ett avtal om ett danskt strålrör under.

Som Rapidus kunde berätta i går kommer skalet till Max IV stå klart till försommaren, och då avser universitet köpa byggnaden, förutsatt att regeringen ger sitt tillstånd. Blir den miljardaffären av sänker universitetet sina driftskostnader. Det frigör medel för en frielektronlaser (FEL), ett komplement till de lagringsringar för elektroner som konstrueras nu. Med hjälp av FEL kan forskarna ta bilder av extremt snabba skeenden, som när en molekyl delar upp sig i atomer.

Diskussioner om laserns utformning och omfång har pågått ett antal år, men i dagarna kommer en ansökan om 20 miljoner kronor för en design- eller förstudie att lämnas in till en svensk forskningsstiftelse.

– Designstudien beräknas ta två år, sedan har vi ett färdigt material för söka pengar för utbyggnaden och frielektronlasern, säger Sverker Werin, professor i acceleratorfysik vid Max IV-projektet.

I förstudien görs en teknisk beskrivning, budget och en analys av vilka andra frielektronlasrar som är under uppbyggnad runt om i världen. Enligt den första grovplaneringen för FEL kan bygget inledas under 2017 och stå klart 2022.

– FEChristoph_QuitmannL skulle vara ett stort steg och föra oss till fronten i den internationella konkurrensen. Inte bara skulle vi ha den starkaste synkrotronen utan också lasern som låter oss se saker som händer väldigt snabbt, säger Max IV:s vd Christoph Quitmann till Rapidus.

I dag blir det också klart att det fjortonde strålröret, med tillhörande experimentstation, vid Max IV blir danskt. Tillsammans med LU:s rektor Per Eriksson och vicerektor Sven Strömqvist och åker Christoph Quitmann i dag tisdag till DTU i Köpenhamn för att underteckna ett memorandum of understanding. Från dansk sida skrivs avtalet under av DTU, Köpenhamns universitet och Århus universitet.

– Det är en stor prestation av de danska universiteten som lyckats övertyga det danska utbildningsdepartementet, samt tre regioner, att satsa pengar på Max IV. Det är första gången som danska regioner satsar pengar på forskning utanför sin egen region. Det har ett stort symbolvärde och betyder mycket för det dansk-svenska samarbetet, säger Christoph Quitmann.

Sedan tidigare finns 13 strålrör, eller experimentstationer, finansierade. Det danska strålröret beräknas kosta runt 110 miljoner danska kronor att bygga, och är näst intill helt finansierat.

Vilket blir det 15:e strålröret?

– Det blir klart det under 2015. Vi för flera seriösa diskussioner med nordiska och europeiska länder, säger Quitmann.

Om Lunds universitet får behålla pengarna som man sparar på att köpa Max IV-fastigheten avgörs av riksdagen när universitetsanslagen slås fast.

Jennie Lorentsson

Synkrotronljusanläggningen Max IV i Lund är långt ifrån färdigställd. Men redan nu skissas det på en utbyggnad med en cirka […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Så många svenskar får skatterabatt i Danmark

    Allt fler högavlönade svenskar åtnjuter förmånliga skatteregler i Danmark genom den så kallade forskarskatten. Så här många är de.

  • Lejonet investerar i skånsk lyxtaxi

    Privatchaufförsföretaget The Car vill skala upp sin exklusiva verksamhet utanför Skåne. Vd Tord Rosenlund söker därför nytt kapital i Rapidus podd Lejonkulan – och lejonet hugger.

  • Hon ska leda klimatklustret

    Anita Sindberg är ny vd för hållbarhetshubben Sustainable Business Hub Scandinavia i Malmö. Hon kommer in med stor industriell erfarenhet.