måndag 4 december 2023

inloggad som

Krisen kan lyfta näringslivstopparnas utspel

Kort sagt: Veckans utspel från danska näringslivet om att brotaxan måste halveras kom oväntat. Öresundsfrågan har varit i det närmaste begraven i Danmark, inte minst i medierna. Men nu kanske den kan få nytt liv.

Av Kristian Svensson, chefredaktör

Öresundsregionen är avgörande för tillväxten i Köpenhamn. Den slutsatsen drar Copenhagen Business Task Force, en specialinrättad grupp med toppchefer från danskt näringsliv som undersökt hur staden ska få fart på ekonomin.

I Nytt från Öresund beskriver gruppens ordförande Leif Beck Fallesen bropriserna som en ekonomisk barriär. Han vill se en mer sammanhängande arbetsmarknad och tror att pendlingen över Sundet kan öka med 25 procent. Gruppen efterlyser bättre samarbete mellan arbetsförmedlingar, akademi och näringsliv.

För Rapidus läsare är dessa tankar sannerligen inget nytt. Men vi ska inte underskatta värdet i att tunga näringslivsprofiler lyfter fram frågan som viktig för den långsiktiga utvecklingen i Köpenhamn.

Tidigare är det lilla Skåne som haft mest att vinna på Öresundsintegrationen. Att kopplas ihop med storebror Köpenhamn vidgar inte bara arbetsmarknaden drastiskt utan är även en viktig möjlighet för internationell profilering. Från danskt håll har det där riktiga drivet för integrationen saknats.

Sanningen är att Öresundsfrågan lider. Rapidus har rapporterat om flera kraschade samarbeten över Sundet. Dåliga nyheter — som följdes av ett fullständigt kaos runt DSB First och Öresundstrafiken, där danska transportministern Hans Christian Schmidt helt sonika hotade med att stoppa tågen över bron.

Copenhagen Business Task Force jobbar på uppdrag av överborgmästare Frank Jensen (Socialdemokraterne). Han är en av få politiker i Danmark som gjort sig känd som förkämpe för Öresundsintegrationen. Det skulle kunna förklara insatsgruppens intresse för regionen, men låt oss hoppas att det inte bara är så.

Utöver Leif Beck Fallesen består gruppen av Bente Overgaard, koncerndirektör på Nykredit, Torben Möger Pedersen, VD för PensionDanmark, och Jukka Pertola, VD för Siemens i Danmark. De lägger i sin rapport stor vikt vid Köpehamns infrastruktur, men kritiserar också de dåliga öppettiderna i staden och vill att butiker, restauranger och institutioner ska utnyttja uppluckringen i ”lukkeloven”.

Det handlar alltså om ganska radikala förslag.

Så långt lever Copenhagen Business Task Force upp till sitt kaxiga namn, som hämtat ur en hårdkokt Hollywoodthriller. Nu återstår det att se om slutsatserna kan leda till verklig action på det politiska planet.

Hittills har det saknats ett nödvändigt tryck på rikspolitikerna i Öresundsfrågan. En anledning är att danska medier inte är intresserade av den. Därför är det ironiskt att gruppens ledare Leif Beck Fallesen är tidigare chefredaktör för Børsen, som liksom andra tidningar mycket sällan lyfter skånska förhållanden.

Själva rapporten blev faktiskt ytterligare ett exempel på Öresundsfrågans låga status. När danska medier återgett innehållet har det mest handlat om förslagen på gratis internet till alla köpenhamnare och utbyggnad av Metron.

Men med den krisartade utveckling vi ser i lågkonjunkturens spår måste vi alla börja tänka annorlunda. Och det snabbt.

Under de goda åren behövde Köpenhamn inte anstränga sig, fördelarna med Öresundsregionen kom gratis i form av arbetstörstande svenska ungdomar. I dag har strömmen börjat gå även på andra hållet. Dagligen reser danska sjuksköterskor över Sundet för jobb när det offentliga skär ner på hemmaplan.

Skåne kommer bli alltmer arbetsmarknad, näringsliv och akademi för danskarna — och mindre pittoresk landsbygd och billig shopping. Det återstår att se om tyngden i Copenhagen Business Task Force räcker för att få medier och politiker att börja inse det.

Kort sagt: Veckans utspel från danska näringslivet om att brotaxan måste halveras kom oväntat. Öresundsfrågan har varit i det närmaste […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad