tisdag 5 december 2023

inloggad som

Krav på ett nytt Greater Copenhagen

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde vid tiotiden på morgonen nedläggningen av Danmarks fem regioner som ett led i en ny sjukvårdsreform. Omgående restes det skånska önskemål om att återuppväcka Greater Copenhagen-samarbetet med en mer central styrning.

När de danska regionerna avskaffas får arbetet i Sydsvenska industri- och handelskammaren en förnyad intensitet, menar vice vd och policychef Per Tryding. Organisationen vill under 2019 återuppväcka Öresundssamarbetet genom en ny arbetsgrupp. Rapidus skrev i december om arbetsgruppen, som nu ska arbeta utifrån helt nya ramar utan de danska regionerna.

– De danska regionernas avskaffande innebär ju att man måste ändra organisationen i Greater Copenhagen-samarbetet, och ta det som en möjlighet att återuppväcka det, säger Per Tryding till Rapidus om det nya landskapet, och fortsätter:

– Man har ju i dag det lilla sekretariatet, som överlåter mycket till tjänstemän ute i regionerna. Det var en god idé att engagera dem, men drivkraften har varit liten. Det har varit en bristvara i Greater Copenhagen.

Per Tryding uppmanar danskarna att skapa nya samarbetsformer över Öresund.

– Danska kommuner finns ju fortfarande och de måste hitta sin nya roll, säger han.

Köpenhamns borgmästare Frank Jensen blev ny ordförande i Greater Copenhagen efter årsskiftet, där han efterträdde Heino Knudsen, Region Själlands ordförande. På samarbetets sekretariat, med fyra anställda, säger sekretariatschefen Sara Røpke till Rapidus:

– Det är så nytt att regionerna ska läggas ned, att vi i regionerna inte har haft tillfälle ännu att diskutera vad som händer nu. Därför kan jag inte kommentera det.

Keld Broksø

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen offentliggjorde vid tiotiden på morgonen nedläggningen av Danmarks fem regioner som ett led i en ny […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad


  • Rekordsiffror för skånska hotell

    Det skånska hotellåret 2023 ser ut att överträffa förväntningarna efter en stark höst. Trots lågkonjunktur tror regionens hotellchefer att den positiva trenden fortsätter in i 2024, med Malmö som draglok.

  • Han tar ratten i golvkoncernen

    Golvkoncernen Inarea Group, skapat av investerarnärverket Small Cap Partners, gör en ledningsrokad. Ny vd som ska rigga bolaget för försäljning är Rikard Fransson.

  • Malmö in i nytt globalt nätverk

    På onsdagen fattar Malmös kommunstyrelse beslut om att gå med i det Tokyo-skapade hållbarhetsnätverket G-Nets. Minc ska få 1,2 Mkr för att driva medlemskapet.