torsdag 22 februari 2024

inloggad som

Öresundssamarbetet behöver en Fru eller Herr Öresund

Kort sagt: Det behövs nytänkande kring det som är kvar av Greater Copenhagen & Skåne Committee. Efter nyår stänger nog butiken så som vi känner till den i dag, när danska regioner inte längre får lägga pengar på insatser för att främja näringslivet. Organisationens tänder är utslagna – den behöver förenklas och bli mer proaktiv. Rapidus ger här, med en hälsning till rockbandet KISS, förslag på hur det kan gå till.

Av Keld Broksø, Rapidus Köpenhamnsredaktör

Klik her for at se dansk version af analysen

Greater Copenhagen & Skåne Committee som vi känner till den i dag är borta efter nyår – om inte ett mirakel sker. Möjligen kan organisationen gå in i en övergångsperiod, men vi vet inte om det blir så. Vi kan konstatera att livstiden blev kort: det näringslivspolitiska samarbetet kring tillväxt och arbetsplatser startade för bara två år sedan.

Och nu då? Hela samarbetet ska stöpas om när Erhvervsfremmestyrelsen tillsammans med kommunerna ska överta ett decentraliserat näringslivsfrämjande arbete i Danmark. Därför måste det bli tydligare vad man vill åstadkomma med en ny organisation kring Öresund, för det vore slöseri att upplösa det hela.

Vi kan inte i en ny organisation leva med att målen går förlorade. EU-stöttade analyser räcker inte för att folk ska tro att det händer något. Här kan det vara värt att komma ihåg rockbandet KISS, det betyder nämligen Keep it Simple Stupid. I den andan ger Rapidus förslag på vad som kan göras:

* Vi behöver en “Fru” eller “Herr Öresund” som är det på heltid, under minst fem år åt gången. En stark, kommunikativ person som med tydliga penseldrag driver utvecklingen fram i egenskap av talare och lobbyist med ett skarpt, politiskt mandat bakom sig. En borgmästare som kan vara det på begränsad deltid duger inte. Dessutom är det nuvarande samarbetet rörigt och instabilt. Som det är nu växlar den politiska ledningen varje år. Under 2018 var Heino Knudsen, regionråd i Region Själland, ordförande, medan Köpenhamns borgmästare Frank Jensen och Henrik Fritzon, ordförande i Region Skåne var viceordförande. Sluta upp med det!

* Politikerna ska efter valet av en Fru eller Herr Öresund inte ha del i den dagliga driften. Den utvalda bör ha både danska och svenska erfarenheter för att säkerställa förtroendet på båda sidor. Personen ska sätta riktlinjer och låta kvalificerade tjänstemän göra jobbet. Så undgår vi en del politisk pajkastning. Tjänstemännen bör rotera och tas från den kommunala och regionala världen samt från näringslivets och de fackliga organisationerna för eventuellt tre år åt gången, så de behåller nätverket och förstår dess värde.

* Det politiska mandatet kan inte vara så konsensuspräglat som det är nu. Man kan läsa otaliga Öreundsrapporter som inte flyttar utvecklingen en enda meter framåt. Ganska förståeligt eftersom konklusionerna mjukas upp när de närmar sig det politiskt känsliga. Därför kan ingen agera på dem. Om man enas om en majoritet på 75 procent bland kommuner, regioner och näringsliv, kan då nya riktlinjer antas? Då skulle Öresundssamarbetet röra på sig!

* Där ska till mer konkreta och skarpt formulerade kärnfrågor. I dag heter det att ”under 2018 har Greater Copenhagen särskilt fokus på digitalisering, infrastruktur och life science-sektorn”. Men vad vill man? Får det folk att stötta en gemensam utveckling? Näpp. Om man skrev ner konkreta riktlinjer så att till exempel sjukhusens IT på bägge sidor sundets hjärtavdelningar ska kunna prata ihop sig, och att vi prioriterar HH-förbindelsen (framför Öresundsmetron eller omvänt) och säkrar att life science lätt kan göra kliniska försök på andra sidan sundet så blir det konkret.

* Till sist kommer vi till finansieringen: utan pengar till näringslivsfrämjande arbete från regionerna blir utgångsläget ett annat. Man förhandlar nu om mer kommunalt samarbete, medan organisationer som Copenhagen Capacity, Wonderful Copenhagen med mera nu ska finansieras av departement. Men, men: det hela måste koordineras och vi behöver ett nytt Öresundssekretariat som inte kostar hela världen. Med ett tydligt mandat kan det bli en god investering.

Först när vi har ett nytt sekretariat blir det meningsfullt att Halland står bakom en ny regional ansökan om medlemskap i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Kommittén är just nu så handlingsförlamad att den inte ens lagt upp någon nyhet på hemsidan sedan 13 augusti – och då ett remissvar utan reella förslag på ny organisering. Därför är detta inlägg ett upplägg för en ny organisation.

Kort sagt: Det behövs nytänkande kring det som är kvar av Greater Copenhagen & Skåne Committee. Efter nyår stänger nog […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad