tisdag 26 september 2023

inloggad som

Nyemission ska ge Fiberless Society 120 miljoner

Fiberless Society i Lund ska hämta in 120 miljoner svenska kronor i en nyemission med start i slutet av nästa månad. Efter genomförd emission väntar en listning av aktien på exempelvis Nya Marknaden.

Sammanlagt 20 miljoner nya aktier bjuds ut till allmänhet och institutioner. Teckningstiden löper från 26 februari till 16 mars. Kursen, 6 kronor per aktie, innebär en kraftig ökning jämfört med den senaste emissionen förra våren. Då var teckningskursen 1,25 kronor (justerat för split).

Fiberless Society utvecklar vad man kallar trådlöst superbredband, en lösning med tio till hundra gånger högre överföringshastigheter än dagens trådlösa teknik. Med ljus- och radiovågor binder man samman de fiberbaserade bredbandsnäten med lokala nätverk i kontorsbyggnader eller bostadsområden. Avstånden kan variera mellan 100 meter och upp till 100 kilometer.

Det nya kapitalet ska användas för fortsatt utvecklingsarbete fram till en första kommersiell produkt.

Trots höstens ras för teknikaktier ser bolagets grundare, VD Karl-Axel Åhl, goda möjligheter att få in tillräckligt kapital. Han jämför med värderingen av liknande bolag i USA. Men den förestående emissionen riktar sig främst till den svenska och europeiska kapitalmarknaden. Nästa år väntar en mer internationellt fokuserad emission i storleksordningen 200 miljoner.

Karl-Axel Åhl, som tidigare grundat O-listenoterade TimeSpace Radio, kommer fortsatt att vara största enskilda ägare i Fiberless Society.

Fiberless Society i Lund ska hämta in 120 miljoner svenska kronor i en nyemission med start i slutet av nästa […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad