måndag 25 september 2023

inloggad som

Klart för första spadtaget på ”Fåhraeum” på Ideon

Entreprenören Christer Fåhraeus samlar alla företag inom C Technologies-koncernen i ett eget hus på Ideon-området.

Byggnaden, som officiellt heter Delta 3 men sannolikt kommer att bli mer känd som Fåhraeus-huset eller C Tech-huset, ska ha plats för 375 personer när den står klar strax efter årsskiftet 2001/02.

Börsnoterade C Technologies och dess båda dotterbolag Anoto och WeSpot, som i dag sitter utspridda på olika håll på Ideon, samlas då under ett tak. Bolagen har i dag sammanlagt omkring 160 anställda i Lund. Antalet väntas passera 200 under året fram till invigningen av det nya huset.

Dessutom flyttar ett annat Fåhraeus-bolag, CellaVision, in bara två hus bort – i Delta 5 som beräknas stå färdigt till sommaren i år.

Det första spadtaget till Delta 3, som byggs av Ikano-ägda Första Fastighets AB Ideon, tas av Christer Fåhraeus och C Technologies VD Mats Lindoff i morgon eftermiddag i samband med invigningen av det första Delta-huset, Delta 6.

De företag som flyttar in i Delta 6 är Cefar Medical, European Institute of Science (EURIS), Chemel, Genovis, Implementa Hebe, LifeAssays, Epigress, Clay Technology, Katator och Prolight Diagnostics.

Entreprenören Christer Fåhraeus samlar alla företag inom C Technologies-koncernen i ett eget hus på Ideon-området. Byggnaden, som officiellt heter Delta […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad