lördag 30 september 2023

inloggad som

Nytt kapital ska ge BioInvent läkemedelskandidater mot cancer

Pengarna från BioInvents kommande nyemission, som Rapidus berättade om i onsdags, ska användas för att driva fram egna antikroppsbaserade läkemedelskandidater mot bland annat cancer. Dessutom fortsätter utvecklingen av företagets teknologi kring proteinchip.

Formellt är det styrelsen som avgör om och när det är aktuellt med en nyemission, enligt ett beslut vid den extra bolagsstämman i fredags. Men det råder egentligen ingen tvekan om att en emission blir av. Tvärtom blir det sannolikt aktuellt med ytterligare en emission senare i år i samband med en planerad notering på Stockholmsbörsens O-lista.

VD Svein Mathisen vill inte gå in på hur stort kapitalbehovet är och dagens tillgångar räcker hur som helst för resten av år 2001. Men för att uppnå en tillräcklig ägarspridning vid en börsintroduktion krävs en större emission. I dag har BioInvent omkring 160 aktieägare, men i praktiken ägs bolaget av företagsledningen och ett tiotal institutionella investerare. Förhoppningen är att få in någon internationell institution redan i samband med den första nyemissionen

BioInvents bas är en vinstgivande kontraktstillverkning av antikroppar för kliniska studier och färdiga läkemedel. Forskningen kring proteinchips syftar till att med hjälp av antikroppar kunna identifiera och jämföra proteinsammansättningen i exempelvis cancerceller med friska celler. När det gäller egna läkemedelskandidater är målet att ta dem fram till kliniska studier i fas ett eller två för att sedan hitta en partner, som har en organisation för marknadsföring och försäljning.

Carnegie är BioInvents finansiella rådgivare.

Pengarna från BioInvents kommande nyemission, som Rapidus berättade om i onsdags, ska användas för att driva fram egna antikroppsbaserade läkemedelskandidater […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad