lördag 30 september 2023

inloggad som

Ideons VD tar ordförandeklubban i nya NUTEK

Den svenska regeringen utser inom kort VD:n för Ideon Center i Lund, Gertrud Bohlin Ottosson, till ny styrelseordförande i det ombildade statliga verket NUTEK, erfar Rapidus.

NUTEK är från och med den 1 januari statens verk för utveckling av det svenska näringslivet. Verket har fått en helt ny organisation i samband med en sammanslagning med ALMI, samtidigt som vissa delar brutits ut. Två nya verk har också bildats, dels Verket för Innovationssystem, dels Institutet för tillväxtpolitiska studier.

Nutek har fyra verksamhetsområden, med betoning på företagsfinansiering, regional utveckling, rådgivning och kontaktskapande nätverksbygge. Utnämningen av Gertrud Bohlin Ottosson kan ses som en tydlig markering av teknikparkernas växande betydelse i det här avseendet. Generaldirektör för nya NUTEK är Per-Ola Eriksson.

Den svenska regeringen utser inom kort VD:n för Ideon Center i Lund, Gertrud Bohlin Ottosson, till ny styrelseordförande i det […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad