fredag 29 september 2023

inloggad som

Avknoppningstema inleder ny seminarieserie i Medicon Valley

Är avknoppningar ett hot mot företagets affärsidé eller en del i ett företags tillväxtstrategi?

— Det är en allt mer aktuell fråga som vi allsidigt vill belysa, säger Charlotte Munck af Rosenschöld, VD för Medeon Science Park i Malmö.

Frågan ska diskuteras av företagare och forskare vid ett eftermiddagsseminarium på Medeon den 23 januari. Ledande personer från universitet, läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikföretag från båda sidorna av Öresund bjuds in till seminariet.

Bland annat ska VD Lennart Sjölund från Jostra AB i Lund berätta om sina erfarenheter av avknoppning från Gambro och forskningschef Henrik Ørum i Cureon A/S om erfarenheterna från sitt företags avknoppning från Exiqon. Docent Åsa Lindholm-Dahlstrand från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg forskar kring avknoppningsföretag och ska tala om ”tillväxt och innovativitet i kunskapsbaserade avknoppningsföretag”.

Initiativtagare till seminariet är Medeon och Medicon Valley Academy. Seminariet är det första i en rad planerade möten mellan beslutsfattare i Medicon Valley.

— Vi vill skapa ett forum för professionellt verksamma inom våra områden på båda sidor om Sundet, säger Charlotte Munck af Rosenschöld.

Är avknoppningar ett hot mot företagets affärsidé eller en del i ett företags tillväxtstrategi? — Det är en allt mer […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad