fredag 29 september 2023

inloggad som

Fiberless Society startar dotterbolag i USA

Lundaföretaget Fiberless Society etablerar sitt första utlandskontor i Princeton, New Jersey, USA i början av nästa år.

— Där finns många forskningslab och mycket kompetens inom vårt område. Tanken med etableringen är att kartlägga den amerikanska marknaden och ta in amerikanska synpunkter i produktutvecklingen, säger Karl-Axel Åhl, VD och grundare av Fiberless Society.

En VD är rekryterad till det amerikanska dotterbolaget och denne jobbar redan på konsultbasis för Fiberless Society.

Inledningsvis kommer verksamheten i USA att vara ganska liten. På sikt ska den däremot bli ungefär hälften så stor som den svenska verksamheten, som efter årsskiftet kommer att ha 15-20 anställda i Lund och beräknas växa till cirka 40 personer det närmaste året.

Under våren skapas en ny bolagsstruktur för den europeiska marknaden med tre separata dotterbolag för produktutveckling, försäljning och service. Inom ett år är tanken att bygga upp en liknande organisation i USA.

Fiberless Society utvecklar vad man kallar trådlöst superbredband, en lösning med högre överföringshastigheter till lägre kostnader. Med ljus- och radiovågor binder man samman de fiberbaserade bredbandsnäten med lokala nätverk i kontorsbyggnader eller bostadsområden. Avstånden kan variera mellan 100 meter och upp till 100 kilometer.

Lundaföretaget Fiberless Society etablerar sitt första utlandskontor i Princeton, New Jersey, USA i början av nästa år. — Där finns […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad