tisdag 26 september 2023

inloggad som

ITACT planerar ny riskkapitalsatsning i miljardklass

Riskkapitalbolaget ITACT i Lund ska under första halvåret nästa år samla in nytt riskvilligt kapital – i storleksordningen upp till en miljard svenska kronor.

Till skillnad från dagens V2-fond, som har ett 70-tal investerare, blir det den här gången bara frågan om ett fåtal stora aktörer, de flesta sannolikt internationella. Flera är redan intresserade.

— Det är möjligt att det bara blir en. Det vore en stor fördel om vi kunde agera som förinvesterare för en större fond och vara en screeningsmekanism för dem. Sedan erbjuds de att vara med i den andra rundan i bolagen vi har gått in i, säger Jan G Nilsson, VD för ITACT.

ITACT och dess grundare har uppmärksammats för sin skicklighet att hitta rätt investeringsobjekt, främst med fokus på hårdvara. Jan G Nilsson är en av grundarna av IT-företaget SwitchCore och Martin Gren var med och startade Axis.

Bland investerarna i ITACT:s V2-fond finns Sjätte AP-fonden, Skandia, Fischer Fondkommission och Wilh. Sonesson. Fonden, som grundades i maj med 314 miljoner kronor i potten, har hittills investerat i sex bolag och har ytterligare två investeringar på gång. Sedan är man troligen färdiginvesterad, men omkring 40 procent av kapitalet har reserverats för portföljbolagens behov om kapitalmarknaden försämras ytterligare.

ITACT har hittills investerat i Optillion (tidigare Optotronic), Bluetronics, Comhat, Hanzoff, Ilevo och GoalArt.

Riskkapitalbolaget ITACT i Lund ska under första halvåret nästa år samla in nytt riskvilligt kapital – i storleksordningen upp till […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad