måndag 2 oktober 2023

inloggad som

LocusMedicus.net säger upp halva Malmökontoret

LocusMedicus.net, en Internetbaserad informationstjänst för läkare, säger upp sex av de 13 heltidsanställda vid kontoret i Malmö. Dessutom sägs fyra personer vid Stockholmskontoret upp.

Uppsägningarna är en direkt effekt av att IT-företaget MDinTouch i Florida i förmiddags köpte hela Locus Medicus International AB från huvudägarna VD Pål Török, Bure Equity och Cell Innovation.

LocusMedicus.net är en intelligent söktjänst som söker igenom medicinska tidskrifter och andra nyhets- och faktakällor utifrån de olika användarnas profil och specialistområden.

Samgåendet med MDinTouch syftar till att ge LocusMedicus.net tillgång till en betydligt större marknad, genom att sökfunktionen integreras med MDinTouch lösningar för journalanteckningar där kunderna är sjukhus och företag, i stället för enskilda läkare.

— Vår tjänst får därmed en tydligare koppling till läkarnas vardag i stället för att vara ett alternativ till det medicinska biblioteket, som man inte besöker varje dag, säger VD Pål Török.

Dessutom innebär samgåendet en nödvändig besparing genom att man får tillgång till den tekniska kompetensen hos MDinTouch. Genom att säga upp personal hoppas man undvika de ekonomiska problem som drabbat många Internettjänster sista tiden.

— Vi vill förekomma det genom att ha en sund profil där vi blir lönsamma fort, utan att bränna onödiga pengar på vägen, säger Pål Török.

Köpet betalas med aktier i MDinTouch och Locus Medicus ägare kommer kontrollera omkring hälften av aktierna i den nya koncernen.

LocusMedicus.net, en Internetbaserad informationstjänst för läkare, säger upp sex av de 13 heltidsanställda vid kontoret i Malmö. Dessutom sägs fyra […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad