måndag 25 september 2023

inloggad som

Optilink i Ronneby förbereder storemission i vår

Ronnebyföretaget Optilink, där Malmöbaserade Wilh. Sonesson är en av de större ägarna, avslutar i dagarna en nyemission på upp till 25 miljoner svenska kronor till de befintliga aktieägarna. I summan ingår tio miljoner kronor som är knutna till en option för Wilh. Sonesson att utöver sin andel i emissionen öka ägandet i Optilink till 19 procent och därmed bli största enskilda ägare.

Nästa steg är en betydligt större emission under våren, i storleksordningen 20-25 miljoner dollar. Då kommer man bland annat att rikta sig till strategiska samarbetspartners och internationella investerare.

Optilink utvecklar en metod för holografisk optisk datalagring som ska göra det möjligt att lagra flera hundra gånger mer information på samma yta som i dag. Ursprunget är bland annat forskningsresultat vid Risø-laboratoriet i Danmark.

Den första produkten med den nya tekniken blir inom området smarta kort och ska presenteras tillsammans med tilltänkta samarbetspartners vid Cebit-mässan i Hannover i vår. Tack vare den avsevärt högre lagringskapaciteten ska smarta kort kunna användas till att lagra exempelvis röntgenbilder och patientjournaler på. Ett annat tänkbart användningsområde är för avancerad biometrisk inloggning, eftersom fler faktorer än fingeravtryck kan rymmas på kortet.

Ett annat framtida produktområde är digitalfilm, där dagens biografmaskiner kan ersättas med digitala motsvarigheter. Hittills har det inte kunnat göras eftersom det saknats ett tillräckligt omfattande lagringsmedia som samtidigt är enkelt att distribuera.

Ronnebyföretaget Optilink, där Malmöbaserade Wilh. Sonesson är en av de större ägarna, avslutar i dagarna en nyemission på upp till […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad