torsdag 28 september 2023

inloggad som

Rapidus lästips – ta dig en stärkande konjunkturrapport!

Av Jan Wifstrand

Kan du påminna dig när det senast kändes direkt stimulerande att läsa en konjunkturrapport?

Jag kan. Det var i måndags.

Men jag ska ärligt erkänna att det inte hör till vanligheterna. Och vi kanske alla ska erkänna att vi ytterst sällan läser en sådan skrift från pärm till pärm. Men helt utan intresse att göra reklam i Rapidus, så måste jag nu rekommendera Monica Nelson Edbergs och Anders Olshovs färska ”Regionernas ekonomi” till läsning. (Den är inte tjock.)

Rapidus kunde som första medium snabbreferera högintressanta siffror och prognoser ur rapporten i måndags. Men det finns mycket mera än BRP-siffror (bruttoregionalprodukt) att fundera över. Framför allt är sambanden och skillnaderna över sundet intressant beskrivna och dessutom förbigångna i medierna.

Så håll till godo med några viktiga Rapidus-slutsatser, baserade på MeritaNordbankens analyser, och som jag menar har relevans för just våra, kvalificerade läsare.

För det första:

Det är högst sannolikt att flera av Köpenhamnsområdets expansiva framtidsföretag börjar vakna för att titta litet mera på Malmö-Lund-området. Det är den högutbildade arbetskraften som är nyckelfaktorn för dem och tillgången är sektorsvis bättre på den skånska sidan sundet. Skåningarna kommer att tvingas slåss med fler om det duktiga folket. Och Proffice, Poolia, Manpower med flera har formidabla möjligheter att utnyttja läget.

För det andra:

Den danska detaljhandeln har börjat visa sina säljkonster även på skånsk mark. Det kommer att bli betydligt mera av det slaget, inte minst därför att tuppkammen växer på handlare som nästa år ser effekterna av att också den danska privatkonsumtionen åter ökar.

För det tredje:

(Obs – varning! Detta är en spekulation från Rapidus, inte en rent MN-underbyggd slutsats.)

Nästa år får vi se något nytt. Då gör en eller ett par av de få stora danska investerarna i den nya ekonomin sin entré på den skånska kapitalmarknaden, vilket vi hittills inte sett mycket av. Då kommer kanske Internet Ventures och Lars Bruhn eller 2M Invest och Michael Mathiesen på fler lokala turer, i förvissning om att kommande skånska emissioner är intressanta på ett nytt sätt. För det är inte i Skåne dotcom-döden har skördat några större offer. Och entreprenörskapet står som spön i backen, kreativiteten flödar.

Summa summarum:

Medan Sveriges och Skånes kapitalintressen fortsätter kasta lystna blickar på IT- och biotekföretagen i Danmark väntar Skånes handlare och grossister på stenhårda utmaningar från väster, på det EGNA territoriet. Och fajten om den intelligenta arbetskraften har bara börjat.

Så integrationen är på sätt och vis igång, även om kulturerna är väsensskilda och friktionen blir påtaglig. Men ekonomin går framåt och uppåt, i högre fart än vad många av oss trodde.

Av Jan Wifstrand Kan du påminna dig när det senast kändes direkt stimulerande att läsa en konjunkturrapport? Jag kan. Det […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad