lördag 30 september 2023

inloggad som

Euro-Diagnostica söker partner till internationell expansion

Euro-Diagnostica AB på Medeon i Malmö står på tröskeln till internationell expansion och söker därför en partner som kan tillföra resurser och kompetens för att säkerställa expansionen. Företaget ska lansera två unika diagnostiska metoder. Med en framgångsrik lansering tar Euro-Diagnostica språnget från litet till medelstort företag.

— Internationellt ledande företag i branschen är intresserade av oss, säger VD Mats Lundwall.

Euro-Diagnostica är ett produktions- och marknadsföringsbolag med diagnostiskt spetskunnande om peptider, enzymer, i blod eller till exempel urin. Företaget har produktion i Holland och Malmö. Ägare är ett holländskt holdingbolag som i sin tur ägs av dansk-svenska Ferring-gruppen. Företaget har många patent och driver en rad forskningsprojekt tillsammans med forskare på olika sjukhus och institutioner.

Mest intressant nu är ett utvecklingsprojekt som ska leda till en snabb diagnosmetod vid akut inflammation i pankreas, bukspottskörteln. I vissa fall är sjukdomen dödlig, därav behovet av omedelbar diagnos för effektiv behandling. Utvecklingsarbetet baseras på forskning av Stefan Appelros och Anders Borgström vid Universitetssjukhuset MAS i Malmö. Inom två år ska metoden var klar för internationell lansering. Diagnosen ska då ställas med en sticka i urinprov.

Det andra projektet som väcker internationellt intresse är en metod att med hjälp av blodprov snabbt diagnostisera ledgångsreumatism. Metoden testas nu tillsammans med holländska forskare. Två procent av världens befolkning drabbas av den livslånga sjukdomen. Diagnosen kan i dag ta flera år att genomföra.

Euro-Diagnostica AB har funnits i Malmö sedan 1993 då det uppstod som en avknoppning från Ferring-gruppen. Företaget utvecklade då bland annat en metod för diagnos av HIV vilket är ett av företagets patent i dag. Företaget är också verksamt inom veterinärmedicinen.

Euro-Diagnostica har 25 anställda, 15 i Malmö och 10 i Holland. Den största verksamheten finns i Malmö och ska så förbli inom överskådlig tid.

Omsättningen är 25 miljoner svenska kronor. VD Mats Lundwall tror på en femdubbling inom några år vilket också leder till att fler personer anställs i Malmö där arbetet leds av platschefen Tommy Elfborg. Han har ett långt förflutet i företaget och i branschen.

Euro-Diagnostica plöjer ned största delen av överskottet i forskning och utveckling.

Euro-Diagnostica AB på Medeon i Malmö står på tröskeln till internationell expansion och söker därför en partner som kan tillföra […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad