måndag 2 oktober 2023

inloggad som

BioInvent i Lund knoppar av proteinförädlingsprojekt

Bioteknikföretaget BioInvent, som i morgon gästas av statsminister Göran Persson i samband med att han besöker Ideon i Lund, startar ett nytt bolag, Alligator Bioscience, för vidare utveckling av en teknologi som ligger utanför BioInvents kärnområde antikroppar.

Affärsidén är en patentsökt – och delvis redan beviljad – teknologi för proteinförädling. Exempelvis kan man öka effektiviteten i enzymer med hundra till tusen gånger, vilket kan användas i allt från tvättmedel och livsmedel till skogsindustrin och gruvindustrin. Biologiska läkemedel är ett annat användningsområde för den nya teknologin.

En kommersialisering av teknologin är att vänta redan före jul, uppger professor Carl Borrebaeck, som blir styrelseordförande i Alligator Bioscience.

— Teknologin är så pass långt framme att vi räknar med att gå igång ganska omedelbart med kundrelationer parallellt med att vi fortsätter utvecklingsarbetet. Potentialen är enorm, säger Carl Borrebaeck, professor vid avdelningen för immunteknologi vid Wallenberglaboratoriet i Lund.

Syftet med avknoppningen är att kunna öka hastigheten i projektet. Marknaden är stor och det krävs externt kapital för att kunna växa tillräckligt snabbt. Något kommer att hända på ägarsidan redan de närmaste månaderna. På sikt kommer BioInvent att sälja av hela eller delar av Alligator Bioscience, men hur och i vilken takt det kommer att ske är än så länge för tidigt att säga något om, menar Carl Borrebaeck, som även sitter i styrelsen för moderbolaget BioInvent International AB.

BioInvent planerar en börsnotering under nästa år.

Bioteknikföretaget BioInvent, som i morgon gästas av statsminister Göran Persson i samband med att han besöker Ideon i Lund, startar […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad