måndag 25 september 2023

inloggad som

Profilering av Öresund som miljöhuvudstad söker sponsorer

Flera stora företag i Storköpenhamn och Sydsverige får i dagarna erbjudande om att bli sponsorer för ännu ett profileringsförsök av Öresundsregionen.

Projektet ”Köpenhamn – Europas Miljöhuvudstad” ska backas upp av företag med en ”miljöpositiv profil”, som det heter i erbjudandet från projektet, vars ordförande är Köpenhamns borgmästare Jens Kramer Mikkelsen. Enligt Mads Teisen på Köpenhamns kommuns miljökontroll räknar man med att samla in två till tre miljoner danska kronor.

— Men aktiviteterna blir direkt proportionerliga med de pengar som vi får in, säger han.

Mads Teisen berättar att Öresundsregionen framför allt ska profileras som ett kunskapscentrum inom miljö, både internt och mot omvärlden. Kampanjen, som drogs igång i Köpenhamn redan för två år sedan och inte är någon officiell EU-utmärkelse, ska hämta styrka från att Internationella Miljöinstitutet finns vid Lunds universitet och att EU:s miljöagentur har huvudkontor i Köpenhamn.

I Danmark arbetar Waterfront Communications A/S med pengainsamlingen. För tillfället finns åtta sponsorer till projektet, bland andra Nokia, BG Bank, Siemens, Renholdningsselskabet R 98, DSB Gods och Hovedstadens Trafikselskab (HT).

Mads Teisen berättar att pengarna bland annat ska användas till ett PR-arrangemang i Bryssel i november. Erbjudandet, som Rapidus tagit del av, går ut på ”exponering gentemot offentliga och privata beslutsfattare i Europa” och insatsen ska omfatta ”PR-relaterad profilering, distribution av nyhetsbrev, events och online-kommunikation”.

Flera stora företag i Storköpenhamn och Sydsverige får i dagarna erbjudande om att bli sponsorer för ännu ett profileringsförsök av […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad