fredag 29 september 2023

inloggad som

Gränsöverskridande universitet möts i Öresund

Öresundsuniversitetet arrangerar 24 oktober en internationell konferens på temat ”Cross-Border University Regions”.

Ett hundratal deltagare från gränsöverskridande universitetssamarbeten runt om i Europa väntas till konferensen, som hålls vid Danmarks Farmaceutiske Højskole i Köpenhamn.

— Vi ska diskutera erfarenheterna som de olika regionerna har. Ett tiotal Cross-border university regions kommer att presentera sig och dagen avslutas med en paneldebatt. Kanske kan vi också få igång ett nätverk mellan oss, säger Ulla Kockum, ansvarig vid Öresundsuniversitetets sekretariat för konferensen.

Runt om i Europa finns 15-20 gränsöverskridande universitetssamarbeten, men intensiteten i samarbetena varierar. Öresundsuniversitetet har, enligt Ulla Kockum, kommit förhållandevis långt bland annat tack vare uppbackning från den danska och svenska regeringen och uppmärksamheten kring bron.

Två huvudtalare är klara för konferensen:

Professor Gerhard O. Braun, från Institute for Geographic Science vid Die Freie Universität Berlin talar under rubriken ”Inter- and Intrauniversity Cooperation and Competition within the Berlin Region”.

John Goddard, Professor of Regional Developement Studies vid University of Newcastle upon Tyne ska tala om ”The response of universities to regional needs in a cross border context”.

Öresundsuniversitetet arrangerar 24 oktober en internationell konferens på temat ”Cross-Border University Regions”. Ett hundratal deltagare från gränsöverskridande universitetssamarbeten runt om […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad