lördag 30 september 2023

inloggad som

Förre Telia-chefen Lars Berg går in i Anoto på Ideon

Förre Telia-chefen Lars Berg tar plats i styrelsen för Ideonföretaget Anoto, dotterbolag till O-listenoterade C Technologies.

Beslutet fattas formellt vid en extra bolagsstämma med Anoto senare i höst och innebär att Lars Bergs engagemang i C Technologies-koncernen blir större än vad som tidigare varit känt.

I början av veckan valdes Lars Berg in i styrelsen för moderbolaget C Technologies, men det innebar inte att han med automatik också skulle ta plats i styrelsen för Anoto.

— Styrelseuppdrag är något ansvarsfyllt och jag tar det väldigt seriöst, säger Lars Berg som fått en lång rad erbjudanden sedan det blev känt att han skulle lämna sin chefspost för televerksamheten inom den tyska Mannesmann-koncernen.

Hittills har han sållat hårt och bara tackat ja till engagemang i ett tiotal svenska bolag. Han sitter bland annat i styrelserna för IT-företaget Net Insight, riskkapitalbolaget Ledstiernan och investmentbolaget Ratos.

Lars Berg blir också en av de första utanför den nuvarande ägarkretsen i Anoto (C Technologies 83 procent och Ericsson Mobile Communications 17 procent) som får chans till ett direkt ägande i bolaget.

C Technologies extra bolagsstämma godkände i måndags utfärdandet av skuldebrev med optionsrätter att teckna sammanlagt 450.000 aktier i Anoto, motsvarande en utspädning på åtta procent. Erbjudandet riktar sig till ledande personer och övriga anställda inom Anoto.

För Lars Bergs del handlar det om 25.000 aktier i Anoto.

Lars Berg är imponerad både av verksamheten i C Tech-koncernen och företagets grundare Christer Fåhraeus, som han fört diskussioner med sedan början av året.

— Jag ser väldiga möjligheter för läsögat och den teknik företaget byggt upp och patentskyddat. När man integrerar det i mobila apparater kan det få väldigt stor betydelse, säger han till Rapidus.

Den verkliga potentialen i både C Technologies och dotterbolaget Anoto ligger i licensintäkter från tillverkare av mobila apparater och teleoperatörer. Där kommer Lars Bergs internationella kontaktnät att spela en stor roll och han sticker inte under stol med att styrelseuppdraget kommer att innebära mer än nog så viktiga strategidiskussioner på styrelsemötena.

— Jag känner de flesta cheferna för de stora operatörerna och telefonleverantörerna i världen. Jag kan ringa och öppna dörrar, säger han.

Förre Telia-chefen Lars Berg tar plats i styrelsen för Ideonföretaget Anoto, dotterbolag till O-listenoterade C Technologies. Beslutet fattas formellt vid […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad