onsdag 27 september 2023

inloggad som

Framfab Innovation ny storägare i Trygghetsbolaget i Malmö

Framfab Innovation, ett helägt dotterbolag till Framtidsfabriken AB, går in som ny storägare i Malmöföretaget Trygghetsbolaget, som utvecklar trygg- och säkerhetstjänster för bredbandskunder.

Genom en riktad nyemission får Framfab Innovation omkring 20 procent av ägandet, bekräftar Trygghetsbolagets VD Lars Hansson för Rapidus. Hur många miljoner den nya ägaren betalat för aktierna vill han däremot inte gå in på, eftersom det kan komma att påverka värderingen av bolaget när det är dags att ta in mer kapital i framtiden.

Han vill inte heller kommentera om Framfab Innovation, som är Framtidsfabrikens kuvösverksamhet, nu gått om Framfab-chefen Jonas Birgersson som största enskilda ägare i Trygghetsbolaget.

— Jonas Birgersson har en betydande ägarandel i bolaget, men ingen ägare har en dominerande rösträtt med över 50 procent av rösterna, säger Lars Hansson.

Förutom mer kapital ska den nya ägaren även föra med sig viktiga kunskaper för bolagets fortsatta utveckling, inte minst när det gäller fortsatt kapitalanskaffning, berättar Lars Hansson. Det kommer att bli aktuellt tidigast i höst eller under vintern inför kommersialiseringsfasen.

Jim Prescott, venture manager på Framfab Innovation, tar plats i Trygghetsbolagets styrelse.

Sedan Rapidus senast skrev om Trygghetsbolaget i början av maj har företaget skrivit avtal med Bredbandsbolaget om att Bredbandsbolaget ska sälja Trygghetsbolagets tjänster till sina kunder.

Trygghetsbolaget har också märkt av ett intresse från andra bredbandsoperatörer och på sikt räknar VD Lars Hansson med att samarbeta med fler företag.

— Vi väljer att inte göra det ännu, utan att först utveckla systemet färdigt för Bredbandsbolagets nät. Men sedan kan vi gå vidare med andra, säger han.

Framfab Innovation, ett helägt dotterbolag till Framtidsfabriken AB, går in som ny storägare i Malmöföretaget Trygghetsbolaget, som utvecklar trygg- och […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad