tisdag 26 september 2023

inloggad som

Biotek-branschens framtid i Öresundsregionen finns i start-up-verksamheterna

– Torsdagens biotek-konferens pekade på såväl tydliga möjligheter som barriärer

Av Keld Broksø

De senaste tio åren har det bildats mer än 50 nya biotek-företag i Öresundsregionen. Det är elegant, men bara en början.

Efter torsdagens konferens i Köpenhamn på temat ”Bioteknik start-ups – boomen i Öresundsregionen” råder det inget tvivel om att Öresundsregionens biotek-framtid ligger i branschens start-up-verksamheter som i dag kanske volymmässigt är uppkomlingar, men framstår som rena stålmännen, när man ser till deras tillväxtpotential.

Konferensens värdar var forskningsparken Symbion i Köpenhamn i samarbete med Medicon Valley Academy och forskningsparkerna Ideon i Lund och Medeon i Malmö. Värdarna hade ställt en rad frågor inför konferensen och några av dem fick genast positiva svar:

– Ja, de små biotek-företagen upplever en boom.

– Ja, möjligheterna att utgöra ett kraftcentrum, som väl kan matcha USA, finns.

– Och ja, politikerna tar till sig de problem som finns.

Men sedan kom de tråkiga budskapen:

När det gäller Danmark finns det strukturproblem, bland annat vad gäller forskarnas rättigheter till sin nya idéer. I dag blir idéerna mer eller mindre exproprierade om de utvecklats i anslutning till en högre läroanstalt. I Sverige är det annorlunda, vilket ger en konkurrensfördel som inte precis främjar synergierna i Öresundsregionen. Där måste Danmark tänka om och under tiden får universiteten vara mindre fyrkantiga i sin hantering av reglerna.

Vidare påpekade direktör Neil Goldsmith på Prospero Biotech Ltd. i en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Storbritannien att Danmark forskningsmässigt har kommit efter under de senaste fem åren. Sverige är däremot nu på samma höga nivå som Storbritannien.

Den danska läkemedelsjätten H. Lundbeck A/S koncerndirektör Claus Bræstrup anklagade rent av politikerna för att svälta universiteten och tog Finland som exempel på ett land med hopplös ekonomi, men som ändå prioriterat att rusta upp sin högre utbildning.

Claus Bræstrup saknade samtidigt inte humor utan erkände att han sneglade intresserat på de utdelade frågeformulären om vilka som övervägde att starta eget inom biotek-branschen. Åtskilliga av hans medarbetare fanns nämligen i salen…

Det var också en av slutsatserna under konferensen: Stora biotek- och läkemedelsföretag kan antingen luta sig tillbaka och se företagen dräneras på duktiga medarbetare som vill och kan själva – eller också kan företagen gå in i ett aktivt samspel. Novo Nordisk är ett exempel på det senare.

Novo Nordisk har etablerat spin-off-verksamheten BioImage, som på ett par år har lyckats få in 100 miljoner danska kronor i kapital. Och Novo Nordisk har själv avsatt 100 miljoner för att gå in i andra start-up-verksamheter: 40 miljoner har företaget investerat i Medicon Valley Capital och 60 miljoner är för egna investeringar.

— En del föredrar kulturen i ett litet företag, konstaterar forskningsdirektören på Novo Nordisk, Børge Diderichsen:

— Och det är svårt att få tag i tillräckligt med bra folk…

Det sista uttalandet var genomgående på konferensen och basunerades ut från i stort sett alla företagsledare under dagen. Det saknas kvalificerad arbetskraft så det skriker om det!

Det är en av huvudorsakerna till att start-up-verksamheter är så viktiga för de stora företagen, men också för hela biotek-branschens tillväxt i Öresundsregionen: Små start-up-verksamheter har rätt växel i för att ta snabba beslut och därmed växa snabbt, vilket visar vägen in i framtiden.

Den nya framtidsstrukturen understryker också behovet av ett ännu starkare nätverk. Ulrik Vejlsgaard från BioImage liknade biotek-företagen vid tomtägare, som har varsin gräsklippare, eftersom de inte kostar så mycket. Men om det hade krävts traktorgräsklippare för att göra jobbet så skulle grannarna ha gått samman och lånat utrustning av varandra. Och det är just det saken handlar om, menade Ulrik Vejlsgaard:

Utrustningen till biotek-företag är enormt dyr och därför var också budskapet i inledningsanförandet från direktören för Medicon Valley Academy, Peter Halken, att man skulle utnyttja pauserna till en sak:

— Nätverk, nätverk och åter nätverk.

– Torsdagens biotek-konferens pekade på såväl tydliga möjligheter som barriärer Av Keld Broksø De senaste tio åren har det bildats […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad