måndag 25 september 2023

inloggad som

Hög chefsomsättning i börsaktuella Axis

Nyligen hoppade Magnus Karnsund av sitt jobb, efter bara tre månader som VD för börsaktuella IT-företaget Axis i Lund. Oenighet mellan VD och Axis styrelse låg bakom den plötsliga skilsmässan.

Men Karnsund är inte den enda person i ledande ställning som lämnat Axis på sistone. Under de senaste två åren har en rad personer i företagets toppskikt valt att gå vidare till andra uppdrag. I dessa fall ligger det inte några konflikter bakom, men frågan är hur den höga omsättningen på chefer har påverkat Axis.

— Det är inget jag är orolig för när det gäller Axis framtid. Man får ha respekt för att människor vill pröva något nytt och det ska matchas mot de spännande nyrekryteringar vi har gjort, säger Axis grundare och styrelseordförande Mikael Karlsson till Rapidus.

Hösten 1998 lämnade Semmy Rülf posten som vice VD i Axis-koncernen och VD för det svenska dotterbolaget Axis Communications. Han hade då arbetat på Axis i elva år, när han erbjöds uppdraget som VD för ProstaLund.

I den operativa ledningen efter att Semmy Rülf slutat fanns utvecklingschefen Johan Ericsson, Les Yetton, som var ansvarig för Axis verksamhet i USA samt Peter Ragnarsson och Charlotta Falvin. Bara två av dem är kvar inom företagsledningen.

Peter Ragnarsson efterträdde Magnus Karnsund som VD efter avhoppet i april. Charlotta Falvin är chef för Sales & Operations inom Axis och vice VD i Axis Communications AB. Les Yetton avslutade däremot ett cirka tioårigt chefskap i USA bara några månader efter att Semmy Rülf lämnat Axis. Johan Ericsson lämnade Axis för en månad sedan, efter sex och ett halvt år, och efterträdde Christer Fåhraeus som utvecklingschef på CellaVision i Lund.

Ytterligare en person som lämnat Axis för ett av Fåhraeus företag är Peter Höjerback. Han slutade vid årsskiftet 98/99 som affärsområdeschef efter bara ett och ett halvt år på Axis, när han fick erbjudandet att bli VD på Precise Biometrics.

Axis grundades 1984 och har i dag drygt 500 anställda. Senaste räkenskapsåret omsatte Axis knappt 700 miljoner svenska kronor.

De tre största ägarna i Axis är de båda grundarna Mikael Karlsson med 40,9 procent av aktierna före emissionen och Martin Gren (17,7 %) samt företaget G. Kallstrom & Co AB (25 %) som i sin tur ägs till 70 procent av Skanditek Industriförvaltning AB.

Axis planerar att notera sin aktie på Stockholmsbörsens O-lista 27 juni.

I samband med noteringen genomförs en nyemission om 12,5 miljoner aktier, vilket ska ge Axis ett tillskott på 400-513 miljoner svenska kronor baserat på en emissionskurs mellan 32 och 41 kronor.

Vid stort intresse för emissionen kommer dessutom de tre huvudägarna att sälja knappt 1,9 miljoner aktier. Tillsammans med de nyemitterade aktierna motsvarar det 20,9 procent av aktierna i Axis.

Fördelningen av aktierna i emissionen väntas bli 85 procent till institutionella placerare och 15 procent till allmänheten.

Anmälningstiden inleds i dag och pågår till och med 15 juni, men kan avbrytas tidigare för institutionella placerare. Erbjudandet gäller poster om 200 aktier vardera.

Nyligen hoppade Magnus Karnsund av sitt jobb, efter bara tre månader som VD för börsaktuella IT-företaget Axis i Lund. Oenighet […]


För att läsa resten av artikeln behöver du
vara prenumerant och inloggad